Localization systems
Tag-LOC System

Dokładna lokalizacja, śledzenie i zarządzanie zasobami

Twoje korzyści

 • Skrócone czasy oczekiwania, zredukowane puste przebiegi i zoptymalizowane trasy transportu
 • Lepsza kontrola procesów dzięki wysokiej dokładności lokalizacji, a także pośredniej lokalizacji małych obiektów
 • Większa przejrzystość procesów na potrzeby audytów, organów nadzorczych i produkcji just-in-time dzięki wizualizacji danych o położeniu zasobów i danych z czujników w czasie rzeczywistym
 • Automatyczne wyzwalanie powiadomień zdefiniowanych przez użytkownika
 • Brak interferencji z innymi systemami komunikacji radiowej
 • Niskie zużycie energii

Przegląd

Dokładna lokalizacja, śledzenie i zarządzanie zasobami

System Tag-LOC to system lokalizacji przeznaczony do zastosowań przemysłowych. Określa on dokładne lokalizacje i miejsca przechowywania zasobów, takich jak pojazdy, przedmioty obrabiane, materiały itp. Dane dotyczące położenia można wykorzystać do śledzenia oraz identyfikacji zasobów, a tym samym umożliwiają one ciągłe monitorowanie przepływu towarów i materiałów. Następnie oprogramowanie Asset Analytics firmy SICK wizualizuje zarejestrowane dane i ocenia je. W zależności od wymagań aplikacji system Tag-LOC można łączyć z technologiami identyfikacji, takimi jak RFID oraz LiDAR. Umożliwia to pełną automatyzację procesów produkcyjnych i logistycznych.

Przegląd
 • Skalowalny system lokalizacji do rejestrowania danych o położeniu i stanie zasobów
 • Funkcjonalność śledzenia
 • Pośrednia lokalizacja obiektu poprzez scalanie danych
 • Geofencing: automatyczne uruchamianie zdefiniowanych procesów następczych, gdy tylko zasoby dotrą do określonych stref geograficznych lub je opuszczą
 • Zarządzanie zdarzeniami

 

Full transparency in material flow
SICK Full transparency in the material flow
Full transparency in material flow
SICK Full transparency in the material flow

Aplikacje

Pliki do pobrania