Czujniki 3D LiDAR
PeopleCounter

Anonimowe i niezawodne zliczanie osób

Twoje korzyści

 • Zanonimizowane zliczanie osób w przestrzeni publicznej
 • Odczyt aktualnej zajętości pomieszczenia
 • Niezawodna identyfikacja kierunków ruchu osób w obszarze wejściowym i wyjściowym
 • Niezawodne rozróżnianie pomiędzy człowiekiem a obiektem: ludzie są uwzględniani, natomiast obiekty są pomijane ze względu na ich kontury
 • Łatwe i szybkie uruchamianie

Przegląd

Anonimowe i niezawodne zliczanie osób

Licznik osób PeopleCounter to stworzona przez firmę SICK aplikacja, która umożliwia różnicowanie pomiędzy obiektami oraz osobami w przypadku dużych zakresów detekcji. Bazując na urządzeniach czujnika 3D LiDAR MRS1000, który generuje dane pomiarowe w postaci chmury punktów, zintegrowana aplikacja SensorApp przetwarza dane. PeopleCounter umożliwia niezawodne identyfikowanie osób na podstawie ich konturu. W ten sposób można zliczać wyłącznie osoby, obiekty są przy tym pomijane. Proces ten przebiega bez rejestracji danych specyficznych dla osób, w związku z czym zapewnione jest zanonimizowane przetwarzanie danych.

Przegląd
 • Dokładne przekazywanie danych pomiarowych za pośrednictwem telegramów oraz wyjść cyfrowych
 • Intuicyjny interfejs użytkownika do wyświetlania oraz konfiguracji aplikacji
 • Duży kąt otwarcia oraz cztery warstwy czujnika MRS1000
 • Rozpoznawanie konturu na zasadzie ramię-głowa-ramię
 • Zaprogramowana wstępnie specyficzna aplikacja do zastosowania, bazująca na czujniku 3D LiDAR

Zalety

Firma SICK posiada rozwiązanie, umożliwiające w sposób łatwy, szybki i anonimowy zarejestrowanie dokładnej liczby osób w pomieszczeniu: PeopleCounter to połączenie czujnika 3D LiDAR MRS1000 oraz aplikacji SensorApp. Za pomocą sztucznej inteligencji PeopleCounter umożliwia czujnikowi 3D LiDAR zliczanie osób. Dzięki swym czterem położeniom skalowania rejestrowany jest kierunek ruchu osób, a dzięki rozpoznawaniu konturów głowy i ramion aplikacja SensorApp może również rozpoznawać osoby jako takie. W ten sposób można odróżnić je niezawodnie od obiektów.

Kompletny pakiet PeopleCounter: czujnik 3D LiDAR MRS1000 generuje dane pomiarowe, a zintegrowana aplikacja SensorApp identyfikuje osoby na podstawie ich konturu.

PeopleCounter w działaniu – dzięki niemu można niezawodnie wykryć osoby i dokładnie policzyć
Cztery położenia skanowania MRS1000 umożliwiają skanowanie kierunku ruchu osób
Rozpoznawanie konturów głowy i ramion umożliwia niezawodne odróżnienie osób od obiektów

Anonimowe liczenie osób: identyfikacja i klasyfikacja osób na podstawie ich danych konturów – bez wykonywania zdjęć lub też gromadzenia danych osobowych

Dzięki możliwościom ustawień aplikacji SensorApp PeopleCounter może być stosowany w różnych obszarach: jego zastosowanie może przynieść korzyści operatorom obiektów publicznych, jak również w turystyce, gastronomii i handlu. Oprócz monitorowania każdorazowo aktualnej liczby osób w pomieszczeniu różne funkcje aplikacji umożliwiają rejestrowanie wielu informacji: np. momentu wejścia lub wyjścia większości osób lub też pory dnia, o jakiej większość osób przebywa w zdefiniowanym obszarze.

PeopleCounter posiada wiele funkcji i dostarcza przydatnych informacji do dalszej obróbki zarejestrowanych danych.

PeopleCounter posiada funkcję Master-Slave. Dzięki temu można równocześnie używać ponad 10 urządzeń. Umożliwia to monitorowanie wielu sytuacji dostępu do jednego pomieszczenia oraz monitorowanie wejść i wyjść o szerokości ponad 10 m.
MRS1000 rejestruje w czasie rzeczywistym aktualną liczbę osób w monitorowanym obszarze i analizuje odpowiednie dane. Nie jest wymagana dodatkowa jednostka obliczeniowa. W celu umożliwienia szybkiego uruchomienia dostępne są gotowe zestawy.
PeopleCounter przekazuje zarejestrowane dane za pośrednictwem telegramów pomiarowych oraz wyjść cyfrowych. Następnie można przedstawić wykorzystanie pomieszczenia za pomocą systemu wskaźników, jaki jest znany np. z regulacji dostępu do sklepów lub też bezpośrednio na monitorze. Dane są dostępne w pamięci wewnętrznej rozwiązania PeopleCounter przez okres 30 dni.

Rejestrowanie osób z dokładnością zliczania powyżej 98% – wykluczone niebezpieczeństwo pomylenia człowieka i obiektu, na przykład takiego jak wózek zakupowy

SICK LifeTime Services

Usługi firmy SICK zwiększają wydajność produkcji maszyn oraz instalacji, podnoszą globalny poziom bezpieczeństwa ludzi, stwarzają podstawy zrównoważonej gospodarki i zapewniają ochronę inwestycji. Oprócz właściwych usług doradztwa firma SICK zapewnia wsparcie w tworzeniu koncepcji oraz uruchamianiu, jak również w bieżącej eksploatacji bezpośrednio na miejscu.

Spektrum usług sięga między innymi od konserwacji oraz inspekcji, poprzez testy wydajności, aż po modernizację i doposażenie. Ukształtowane w sposób modułowy lub indywidualny umowy serwisowe zwiększają trwałość użytkową, a tym samym dostępność eksploatacyjną instalacji. Dzięki czujnikom i systemom można w każdej chwili rozpoznać usterki oraz przekroczenie wartości granicznych.

Doradztwo i projektowanie Dostosowane do aplikacji doradztwo w zakresie produktu, jego integracji oraz aplikacji.
Uruchamianie i konserwacja Optymalizacja pod względem aplikacji i równowaga – dzięki fachowemu uruchamianiu i konserwacji wykonywanej przez przeszkolonych techników serwisowych firmy SICK.
Umowy serwisowe Na życzenie możliwe jest indywidualne połączenie przedłużenia gwarancji, SICK Remote Service, wsparcia technicznego 24 h, konserwacji, gwarancji dostępności oraz innych elastycznych modułów.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
 • Przegląd danych technicznych

  Przegląd danych technicznych

  Zasada pomiaruHDDM+
  Zintegrowana aplikacjaLiczenie osób
  Kąt otwarcia
  Poziome275°
  Pionowe7,5°, przy użyciu 4 płaszczyzn skanowania
  Rozdzielczość kątowa0,25°
  Zakres pracy≤ 10 m, Szerokość zakresu zliczania
  Zasięg
  Przy remisji 10%16 m
  Przy remisji 90%30 m
  Liczba analizowanych ech3
  Częstotliwość skanowania50 Hz, 4 x 12,5 Hz
  OgrzewanieOgrzewanie samoczynne
  Ethernet
  Masa1,2 kg
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania