Rozwiązania oparte na czujnikach do robotów mobilnych w produkcji

Make it move

Mobile Robots in Production
Mobile Robots in Production

Wyjdź z klatki. Uwolnij produkcję od balastu. W wielu obszarach przemysłu odejście od statycznych i zainstalowanych na stałe zastosowań zrobotyzowanych stanowi małą rewolucję. Możliwości zastosowania jednostek mobilnych zapewniają elastyczność, a tym samym również szczuplejsze procesy produkcji. 

Wszystko jest jeszcze bardziej efektywne, a tym samym szybsze. Dotyczy to zarówno transportu surowych materiałów i produktów końcowych, jak również zastosowań produkcyjnych. Systemy współpracujące podnoszą efektywność. Są one szybko gotowe do zastosowania i przejmują w trakcie swego okresu użytkowania nie jedno, ale każde możliwe do wymyślenia zadanie, jakiego użytkownik potrzebuje w ramach swych procesów. Współpraca człowieka i maszyny staje się tu codziennym spotkaniem – wydajnym, elastycznym i bezpiecznym.
 

Elastyczna produkcja

Flexible production

Wytwarzanie produktów projektowanych indywidualnie to ważny czynnik napędowy w elastycznej produkcji. Wymaga to jednakże dostosowania robotów mobilnych w sposób elastyczny do zmieniających się wariantów produktu. W związku z tym do zadań inteligentnych czujników należy również dokładna lokalizacja przedmiotów obrabianych na stanowisku pracy lub też wkładanie do maszyny. Czujniki stanowią również element o decydującym znaczeniu podczas manewrowania robota na linii produkcyjnej.

 

Współpraca na równych prawach – człowiek i mobilny robot

Human and mobile robot collaborating

Ludzie i roboty mobilne poruszają się razem na obszarze produkcji. To stwarza naturalne ryzyko. Aby ta współpraca przebiegała płynnie oraz bez wypadków, firma SICK oferuje odpowiednie koncepcje bezpieczeństwa. Chętnie Państwu doradzimy i zawsze pomożemy w utrzymaniu produkcji na aktualnym poziomie.

 

 

Transport z punktu A do punktu B: lokalizacja, nawigacja i mapowanie

Localization, navigation and mapping

Konieczna jest wiedza, gdzie robot mobilny aktualnie się znajduje i w jaki sposób porusza się w pomieszczeniu. W tym celu konieczna jest niezawodna lokalizacja, aby możliwe było utrzymanie płynności procesów. Zawsze chodzi przy tym o perfekcyjną współpracę poszczególnych dziedzin, takich jak mapowanie, lokalizacja i nawigacja. 

 
 
 
 

Wydajność, bezpieczeństwo i efektywność ekonomiczna: odpowiednie rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa

Find the right safety solution for a mobile robot

Aby zapewnić optymalną równowagę pomiędzy wydajnością produkcji, bezpieczeństwem oraz efektywnością ekonomiczną, w przypadku każdego robota należy przeprowadzić indywidualną analizę zagrożeń oraz ocenę ryzyka. Im wyższe jest ryzyko dla człowieka oraz infrastruktury, tym wyższe są wymagania stawiane stosowanemu systemowi sterowania. Odpowiednie do ustalonych wymagań minimalnych każdego robota można wyposażyć w dokładnie dostosowane rozwiązanie oparte na czujnikach z naszej kompleksowej oferty urządzeń bezpieczeństwa. 

 

Wszystko w ruchu: wyzwania związane z mobilnością

Everything moving - challenges for mobility

Ruch stanowi wyzwanie. Nie tylko dlatego, że wszystko odbywa się w przestrzeni trójwymiarowej, lecz również dlatego, że konieczne jest sprostanie wielu krytycznym wpływom otoczenia, takim jak wibracje, uderzenia, brud i tym podobne. Również zmieniające się warunki oświetlenia, warunki otoczenia oraz podlegające ciągłym zmianom scenariusze stanowią wyzwanie dla mobilności.

 
 
 

Miejsce w robotach mobilnych

Najwyższa precyzja: prawidłowe parkowanie