Rozwiązania oparte na czujnikach do robotów mobilnych w logistyce

Move it

Mobile robots in logistics
Mobile robots in logistics

W logistyce nie da się już zatrzymać zwycięskiego pochodu robotów mobilnych. Centra logistyczne na całym świecie posługują się różnymi systemami platform mobilnych: AGV, AGC lub AMR. Zaopatrują one taśmy przenośnikowe, sortują, dostarczają lub dowożą coś na właściwe miejsce. Dotyczy to zarówno liderów rynku, jak również małych centrów dystrybucji. Jest to nawet bardziej niż logiczne: już nawet dzięki małej flocie pojazdów bez kierowcy można zapewnić lepszą strukturę procesów, zoptymalizować zarządzanie materiałem, a ponadto obniżyć koszty. Dzięki rozwiązaniach opartych na czujnikach użytkownik zawsze wie, gdzie co się znajduje. Lokalizacja, monitorowanie ruchu oraz śledzenie – tak właśnie działa ruch w logistyce.

Elastyczna logistyka – nowa logika logistyki

Flexible production

Elastyczność to dla logistyki nowa logika. Nie tylko w produkcji, ale także w logistyce chodzi o to, aby reagować szybko i elastycznie i dostosowywać się. Roboty mobilne zastępują tutaj stacjonarną technikę transportu bliskiego i przenoszą towary z punktu A do punktu B. Dodatkowo roboty mobilne są stosowane w logistyce do szybkiego i łatwego odbioru. Dzięki rozwiązaniom lokalizacyjnym poruszają się one przy tym swobodnie w przestrzeni i są na miejscu zawsze tam, gdzie akurat są potrzebne.

Rejestrowanie stanu zapasów bez luk: inwentaryzacja w magazynie towarów

Inventory in a warehouse

Można transportować tylko to, co już jest na miejscu. Informacja o tym, jakie są aktualne zapasy i gdzie znajduje się towar, ma kluczowe znaczenie. Dzięki technologii RFID pomagamy w przeprowadzeniu inwentaryzacji aktualizowanej w każdej sekundzie. Kompletna inwentaryzacja bez luk – w każdej chwili.

 

 

Ciągła identyfikacja materiału produkcyjnegoPełna przejrzystość i możliwość identyfikacji w procesie montażowym dzięki identyfikacji podzespołów

 

Roboty serwisowe: elastyczne systemy na taśmie przenośnikowej

Sorting robots

W logistyce roboty sortujące stały się obecnie niezastąpione. I wydają się właściwie nienasycone, jeśli chodzi o ich wiele zdolności oraz możliwości zastosowania. Jako elastyczne systemy można je zastosować w różnych miejscach przy taśmie przenośnikowej. Przyjeżdżają tam, gdzie ktoś ich potrzebuje.

 

 

Pomiar objętości oraz identyfikacja ładunku na robocie sortującym Lokalizacja i nawigacja mobilnych robotów sortujących w centrach logistycznych  

Transport z punktu A do punktu B: lokalizacja, nawigacja i mapowanie

Localization, navigation and mapping

Konieczna jest wiedza, gdzie robot mobilny aktualnie się znajduje i w jaki sposób porusza się w pomieszczeniu. W tym celu konieczna jest niezawodna lokalizacja, aby możliwe było utrzymanie płynności procesów. Jest to nieodzowne w odniesieniu do całego planowania procesów w produkcji. Zawsze chodzi przy tym o perfekcyjną współpracę poszczególnych dziedzin, takich jak mapowanie, lokalizacja i nawigacja. 

 
 

Wydajność, bezpieczeństwo i efektywność ekonomiczna: odpowiednie rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa

The right safety solution for mobile robots

Aby zapewnić optymalną równowagę pomiędzy wydajnością produkcji, bezpieczeństwem oraz efektywnością ekonomiczną, w przypadku każdego robota należy przeprowadzić indywidualną analizę zagrożeń oraz ocenę ryzyka. Im wyższe jest ryzyko dla człowieka oraz infrastruktury, tym wyższe są wymagania stawiane stosowanemu systemowi sterowania. Odpowiednie do ustalonych wymagań minimalnych każdego robota można wyposażyć w dokładnie dostosowane rozwiązanie oparte na czujnikach z naszej kompleksowej oferty urządzeń bezpieczeństwa. 

 
 

Wszystko w ruchu: wyzwania związane z mobilnością

Challenges for mobility

Ruch stanowi wyzwanie. Nie tylko dlatego, że wszystko odbywa się w przestrzeni trójwymiarowej, lecz również dlatego, że konieczne jest sprostanie wielu krytycznym wpływom otoczenia, takim jak wibracje, uderzenia, brud i tym podobne. Również zmieniające się warunki oświetlenia, warunki otoczenia oraz podlegające ciągłym zmianom scenariusze stanowią wyzwanie dla mobilności. 

 

Miejsce w robotach mobilnych

Najwyższa precyzja: prawidłowe parkowanie