Automatyzacja procesów

Obszar automatyzacji procesów dostarcza czujniki i dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy i usługi do przeprowadzania analiz i pomiarów w procesach.

Dzięki inteligentnym rozwiązaniom dla spalarni odpadów, elektrowni, stalowni i cementowni, przemysłu naftowego i gazowego oraz instalacji stosowanych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i rafineriach firma SICK ma duży wkład w ochronę środowiska.

Solutions for Process Automation
Solutions for Process Automation