Kontakt
Opinia

SICK w skrócie

Wskaźniki koncernu SICK wg standardów IFRS

Wskaźniki koncernu wg standardów IFRS
  2012 2013 2014 2015 2016

Przychody ze sprzedaży (w mln EUR)

971,3 1009,5 1.099,8 1.267,6 1.361,2
EBIT (w mln EUR) 82,7 88,3 103,2 129,1 147,9
Wynik roczny (w mln EUR) 58,9 59,2 69,8 90,8 104,0
Przepływy pieniężne (w mln EUR) 76,6 81,9 83,8 112,1 122,8
Liczba pracowników na dzień 31  grudnia 6.302 6.597 6.957 7.417 8.044
Nakłady na prace badawczo-rozwojowe (w mln EUR) 93,5 102,3 116,2 129,0 143,4
Zysk na akcję (w EUR) 2,23 2,26 2,66 3,47 3,97

 

Kontakt

Regina Elzenbeck
SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1
79183 Waldkirch
NIEMCY
+49 7681 202-5747

+49 7681 202-3926

Regina.Elzenbeck@sick.de
 

TOP