Kontakt
Opinia

SICK w skrócie

Wskaźniki koncernu SICK wg standardów IFRS

Wskaźniki koncernu wg standardów IFRS
  2014 2015 201620172018

Przychody ze sprzedaży (w mln EUR)

1.099,8 1.267,6 1.361,21.511,61.636,8
EBIT (w mln EUR) 103,2 129,1 147,9148,8117,5
Wynik roczny (w mln EUR) 69,8 90,8 104,0104,381,7
Przepływy pieniężne (w mln EUR) 83,8 112,1 122,8101,820,2
Liczba pracowników na dzień 31  grudnia 6.957 7.417 8.0448.8099.737
Nakłady na prace badawczo-rozwojowe (w mln EUR) 116,2 129,0 143,4169,4192,5
Zysk na akcję (w EUR) 2,66 3,47 3,973,983,12

 

Ute Hofmann

Ute Hofmann

Head of Communication

+49 7681 202-4345
ute.hofmann@sick.de

TOP