Kontakt
Opinia

Pyłomierze grawimetryczne

Prosta budowa, dokładny pomiar

Grawimetryczne przyrządy do pomiaru stężeń pyłów pobierają w zdefiniowanych uprzednio warunkach część strumienia gazów z kanału i oddzielają cząstki pyłów na filtrze. Ilość pyłów wynika ze zważenia filtra. Pomiar ciśnienia różnicowego określa odessaną objętość gazów. Na podstawie obu wartości oblicza się z wysoką dokładnością stężenie pyłów w kanale. Grawimetryczny pomiar stężenia pyłów nadaje się szczególnie do kalibracji innych pyłomierzy oraz do pomiarów porównawczych wymaganych przez właściwe organy władz.

Twój wybór nie ma wyników
TOP