Kontakt
Opinia

Pyłomierze grawimetryczne

Prosta budowa, dokładny pomiar

Grawimetryczne przyrządy do pomiaru stężeń pyłów pobierają w zdefiniowanych uprzednio warunkach część strumienia gazów z kanału i oddzielają cząstki pyłów na filtrze. Ilość pyłów wynika ze zważenia filtra. Pomiar ciśnienia różnicowego określa odessaną objętość gazów. Na podstawie obu wartości oblicza się z wysoką dokładnością stężenie pyłów w kanale. Grawimetryczny pomiar stężenia pyłów nadaje się szczególnie do kalibracji innych pyłomierzy oraz do pomiarów porównawczych wymaganych przez właściwe organy władz.

Wyniki

Rodzina produktów SHC500 Gravimat
Mobilny system pomiarowy do grawimetrycznego oznaczania stężenia pyłów
  • Niemal bez strat pyłów dzięki zoptymalizowanemu systemowi poboru próbek
  • Automatyczna rejestracja danych i sterowanie systemem
  • Regulacja izokinetyczna w czasie rzeczywistym
  • Automatyczny zapis i analiza wartości pomiarowych
  • Automatyczny pomiar kąta napływu i wykrywanie efektów wiru
TOP