Systemy bram

Sprawiają, że Twoje dane stają się inteligentne

Połączenie bram w sieć, łączenie i agregacja danych z czujników za pomocą usług opartych na chmurze (SaaS, PaaS) dla różnych branż to lepszy przepływ informacji oraz zoptymalizowane procesy. Usługa ta umożliwia realizację ważnych funkcji, takich jak połączenie urządzeń, translacja protokołu, filtrowanie i przetwarzanie danych, bezpieczeństwo, aktualizacja, zarządzanie itd.

Wyniki

Inteligentnie połączone w sieć – wykorzystaj dane i działaj aktywnie
  • Obsługa standardowych interfejsów i protokołów transmisji danych
  • Indywidualna konfiguracja za pomocą internetowego interfejsu użytkownika
  • Zintegrowana technologia radiowa i moduł GPS do precyzyjnego pozycjonowania
  • Otwarta architektura IIoT typu end-to-end