Sensor Integration Gateway
SIG200

Więcej niż urządzenie nadrzędne IO-Link

Twoje korzyści

 • Technologia urządzenia nadrzędnego IO-Link umożliwia bezproblemową integrację i przejrzystość danych od czujnika po system sterownika PLC.
 • Ekonomiczne wdrożenie technologii IO-Link
 • Intuicyjna parametryzacja i konfiguracja z dostępem do wszystkich parametrów urządzeń IO-Link dzięki łatwemu przesyłaniu plików IODD
 • Wstępne przetwarzanie danych bezpośrednio w miejscu ich powstawania
 • INDUSTRY 4.0 READY – dostęp do danych z czujników z poziomu przedsiębiorstwa

Przegląd

Więcej niż urządzenie nadrzędne IO-Link

Sensor Integration Gateway SIG200 to urządzenie nadrzędne IO-Link do integracji urządzeń IO-Link z popularnymi środowiskami sterowników programowalnych i systemami przedsiębiorstwa. Za pomocą produktu SIG200 można rejestrować, łączyć, analizować i przesyłać dane z wejść i wyjść cyfrowych lub sygnały IO-Link z wielu urządzeń, korzystając w tym celu z różnych protokołów sieci przemysłowej. Za pośrednictwem interfejsu API REST dostępny jest ponadto drugi kanał danych na potrzeby przetwarzania na wyższym poziomie. Parametryzacja odbywa się przy użyciu serwera WWW lub oprogramowania konfiguracyjnego SOPAS ET firmy SICK. SOPAS ET udostępnia m.in. wydajny edytor logiki. Można w nim tworzyć unikalne kombinacje logiczne dostosowane do konkretnych zastosowań – niezależnie od sterownika programowalnego.

Przegląd
 • 4 konfigurowalne porty urządzenia nadrzędnego IO-Link (standardowe we/wy lub IO-Link)
 • Łatwa parametryzacja poprzez USB lub Ethernet przy użyciu intuicyjnego interfejsu użytkownika SOPAS ET
 • „Dual Talk” – dostęp do danych z czujników na poziomie przedsiębiorstwa i równolegle za pośrednictwem przemysłowej sieci Ethernet
 • Realizacja bardziej złożonych zadań za pomocą edytora logiki

Zalety

Logika tworzona na zasadzie „przeciągnij i upuść”

Za pomocą wydajnego edytora logiki wbudowanego w narzędzie SOPAS ET można tworzyć unikatowe systemy czujników. Użytkownik może wizualizować wszystkie podłączone sygnały oraz szybko i łatwo wykonywać stojące przed nim zadania, korzystając ze wstępnie zdefiniowanych bramek logicznych (np. AND, OR), negacji, opóźnień czasowych i licznika. Aby stworzyć własny system, wystarczy poprzesuwać bloki logiczne i punkty powiązań za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”. Dostęp jest możliwy za pośrednictwem portu USB lub złącza Ethernet w urządzeniu SIG200 przy użyciu oprogramowania SOPAS ET. Alternatywnie można wykorzystać wbudowany serwer WWW.
Przy użyciu binarnych sygnałów przełączających lub wartości pomiarowych z czujników lub elementów wykonawczych można tworzyć proste aplikacje bez dodatkowego sterownika.
Edytor logiki: graficzne środowisko konfiguracyjne do łatwego łączenia wejść (lewa strona) poprzez funkcje logiczne (górny pasek) z wyjściami (prawa strona).

Za pomocą urządzenia SIG200 można sprawnie łączyć i agregować wartości pomiarowe oraz sygnały z podłączonych czujników lub elementów wykonawczych przy użyciu dostępnej w edytorze logiki funkcji „przeciągnij i upuść”. Nie potrzeba tu specjalnej znajomości oprogramowania, co znacznie zmniejsza nakłady na programowanie i pozwala zaoszczędzić czas.

Wykorzystanie zalet i rozszerzonych funkcji – za pomocą czujników Smart Sensors i interfejsu IO-Link

Sensor Integration Gateway SIG200 to urządzenie nadrzędne IO-Link. Można je podłączyć do różnych typów sterowników i w ten sposób uzyskać dostęp do danych generowanych przez podłączone urządzenia IO-Link oraz do zagregowanych informacji systemowych, które są tworzone w edytorze logiki. IO-Link ma wiele zalet, takich jak automatyczne zapisywanie parametrów urządzeń i jednoznaczna identyfikacja sprzętu. Urządzenie IO-Link można automatycznie zidentyfikować w oparciu o jego oznaczenie, charakteryzujące urządzenie i producenta. Identyfikacja ta daje pewność, że przy wymianie urządzenia stosowany jest właściwy model. Z myślą o szybkim i bezbłędnym uruchomieniu parametry określonego czujnika można automatycznie przesłać do urządzenia zamiennego, co zapewnia właściwą parametryzację po wymianie.

Jako współtwórca standardu IO-Link firma SICK dysponuje jedną z najszerszych ofert rozwiązań IO-Link na rynku, obejmującą liczne typy czujników wyposażonych w najróżniejsze technologie rozpoznawania. Brama SIG200 umożliwia szybkie i proste podłączenie sygnałów z urządzeń IO-Link i czujników binarnych oraz budowę kompaktowych systemów obejmujących czujniki i elementy wykonawcze. Zachęcamy do skorzystania z szerokiego doświadczenia firmy SICK w dziedzinie najróżniejszych zasad funkcjonowania czujników i technologii IO-Link.

Automatyczna identyfikacja urządzeń ułatwia wymianę sprzętu – gdy urządzenia IO-Link są stosowane w połączeniu z urządzeniem nadrzędnym IO-Link SIG200, do niezawodnej wymiany czujników nie potrzeba ani specjalnie wyszkolonego personelu, ani dodatkowych narzędzi czy instrukcji.

Wizualizacja i parametryzacja czujników i urządzeń Sensor Integration Gateway za pomocą oprogramowania SOPAS ET. Oprócz kanału konfiguracji w postaci złącza USB urządzenie SIG200 ma dodatkowo wbudowany serwer WWW, który umożliwia łatwy dostęp do interfejsu użytkownika przez sieć Ethernet.
Jako współtwórca standardu IO-Link firma SICK dysponuje jedną z najszerszych ofert rozwiązań IO-Link na rynku. Smart Sensors z technologią IO-Link generują i odbierają dane oraz informacje wykraczające poza typowe sygnały przełączające lub zmierzone parametry procesu. Tym samym przyczyniają się do znacznego wzrostu wydajności, elastyczności i bezpieczeństwa na etapie planowania, umożliwiając konserwację prewencyjną maszyn i instalacji. Zachęcamy do skorzystania z szerokiego doświadczenia firmy SICK w dziedzinie najróżniejszych zasad funkcjonowania czujników oraz urządzeń Sensor Integration Gateway SIG100 i SIG200.

IO-Link to protokół komunikacyjny typu punkt-punkt do łączenia inteligentnych czujników i elementów wykonawczych z siecią automatyki za pośrednictwem urządzenia nadrzędnego IO-Link, np. SIG200. Umożliwia centralny dostęp do informacji, z których dotychczas można było korzystać tylko w podłączonych urządzeniach. Urządzenie SIG200 i oprogramowanie konfiguracyjne SICK SOPAS ET znacznie upraszczają wizualizację i parametryzację urządzeń IO-Link.

Przemysł 4.0 – „Dual Talk”

SIG200 udostępnia dwa równoległe kanały komunikacji – jeden dla sterownika PLC, drugi dla chmury. Taki model nazywamy „Dual Talk”.

Kanał przetwarzania na obrzeżach sieci jest używany do komunikacji ze sterownikiem programowalnym poprzez magistralę sieciową (np. PROFINET). Kanał przetwarzania w chmurze służy do przesyłania danych do chmury lub do dowolnej innej aplikacji Przemysłu 4.0 za pośrednictwem interfejsu API REST (JSON).

Umożliwia to komunikację ze sterownikiem programowalnym w czasie rzeczywistym i równoległą komunikację z chmurą, np. na potrzeby monitorowania stanu czy konserwacji prewencyjnej. Przemysł 4.0 to już rzeczywistość.

SIG200 udostępnia dwa równoległe kanały komunikacji – jeden na potrzeby przetwarzania na obrzeżach sieci i komunikacji ze sterownikiem PLC, drugi na potrzeby przetwarzania w chmurze i komunikacji z aplikacjami Przemysłu 4.0. Taki model nazywamy „Dual Talk”.
Technologia IO-Link i urządzenia Sensor Integration Gateway firmy SICK umożliwiają łatwe i wydajne okablowanie dla aplikacji Przemysłu 4.0 z pełną przejrzystością danych aż do ostatniego sygnału we/wy.

„Dual Talk” umożliwia korzystanie z dwóch równoległych kanałów komunikacji – do komunikacji ze sterownikiem (za pośrednictwem magistrali sieciowej) i z aplikacjami w chmurze (za pośrednictwem interfejsu API REST).

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
 • Przegląd danych technicznych

  Przegląd danych technicznych

  Obsługiwane produkty

  Urządzenia IO-Link

  Elementy wykonawcze z przełączaniem binarnym

  Czujniki z przełączaniem binarnym

  IO-Link
  USB
  Ethernet
  EtherNet/IP™
  REST API
  PROFINET
  Wejścia/wyjścia
  S1-S44 konfigurowane porty.
  Styk nr 4 może być użyty w jednym z dostępnych trybów portu: IO-Link, wejście cyfrowe lub wyjście cyfrowe.
  Do każdego portu można podłączyć dodatkowy cyfrowy sygnał wejściowy przy użyciu styku nr 2.
  LINK/ACT 1 & 2Dostępne są dwa porty Ethernet do połączenia sieciowego.
  CONFIGPort do konfiguracji przez USB za pomocą narzędzia SOPAS ET (narzędzie SOPAS ET jest dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie www.sick.com)
  Stopień ochronyIP67
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania