Kontakt
Opinia

Portret firmy SICK AG

W skrócie

Założone w 1946 roku przedsiębiorstwo jest firmą globalną – z ponad 50 spółkami zależnymi i udziałami w spółkach joint-venture, a także licznymi przedstawicielstwami na całym świecie. W roku 2018 firma SICK zatrudniała ponad 10000 pracowników na całym świecie, generując przy tym obroty na poziomie 1,6 mld euro.

 

Podstawa twoich perfekcyjnych rozwiązań w zakresie automatyki: czujniki firmy SICK

Od automatyzacji produkcji i logistyki, aż po automatyzację procesów technologicznych — SICK należy do ścisłej czołówki wśród producentów czujników. Jako lider rynku w dziedzinie technologii, firma SICK ze swoimi czujnikami i rozwiązaniami aplikacyjnymi tworzy doskonałe podstawy dla bezpiecznego i efektywnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami oraz ochrony środowiska naturalnego.

philosophie
Co nas napędza

Pomysłowość i elastyczność są częścią naszej tożsamości. Nasze idee stanowią ramy naszego działania. Na stałe wpisują się w nie nasze wartości, pomysły i projekty. Wraz z zasadami w dziedzinie kierownictwa i współpracy tworzą one ramy działania wszystkich pracowników i całej kadry kierowniczej, które obowiązują i zachowują ważność na całym świecie. Ponadto w kontaktach handlowych kierujemy się Kodeksem Etycznym, który określa zasady postępowania w codziennej pracy zawodowej.


Nasza filozofia
Badania i rozwój

Aby osiągnąć sukces pomimo silnej konkurencji, potrzebne są nieustanne inwestycje w dziedzinie badań i rozwoju nowych technologii. Rozwiązania firmy SICK — zarówno w zakresie produktów, jak i oferowanych systemów i usług — mają przede wszystkim jeden cel: ułatwiać życie naszym klientom, pomagając im w rozwiązaniu złożonych problemów. Kiedy się to udaje, nasi klienci zdobywają przewagę nad konkurencją — na przykład poprzez zwiększenie wydajności, większą elastyczność lub oszczędność zasobów.


Badania i rozwój
70 YEARS OF INNOVATION IN 612 SECONDS
TOP