SICK jako partner świata nauki i społeczeństwa

partnership
partnership

Dzięki ścisłej współpracy z uniwersytetami, uczelniami wyższymi i instytutami firma SICK przyczynia się do postępów w dziedzinie badań i rozwoju stanu techniki. Jako wspólnik przedsiębiorstwa wspierającego pracowników trafiających na rynek pracy WABE gGmbH firma SICK oferuje perspektywy młodym, niewykształconym ludziom.

Uniwersytet we Freiburgu – Katedra mikrooptyki im. Giseli i Erwina Sick

10 grudnia 2012 r. podpisano umowę dotyczącą realizacji największego dotyczczasowego wspólnego projektu realizowanego przez Uniwersytet Alberta Ludwika i firmę SICK AG. 1 stycznia 2013 r. otwarto Katedrę mikrooptyki im. Giseli i Erwina Sick. Na powiązaną z nią profesurę imienną zostanie przeznaczona w ciągu dziesięciu lat łączna kwota miliona EUR.

KIT Karlsruhe

SICK jest partnerem uczelni Karlsruhe School of Optics & Photonics (KSOP) i finansuje stypendia w ramach projektu “Wspieranie młodego pokolenia w obszarze technologii optycznych”.

Uniwersytet Techniczny w Dreźnie

Na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie firma SICK uczestniczy w niemieckim programie stypendialnym. W 2014 r. zostaną tam też przyznane nagrody SICK wspierające młode pokolenie w sektorze techniki pomiarowej i kontrolnej oraz nagroda doktorska SICK.

Uniwersytet w Furtwangen

SICK jest członkiem stowarzyszenia wspierającego Uniwersytet w Furtwangen i wspomaga jego gremia przy powoływaniu profesorów. Wielu pracowników firmy SICK jest też wykładowcami na tej uczelni.

RWTH Aachen

SICK jest partnerem kampusowego klastra logistyki “FIR” na wyższej uczelni technicznej RWTH Aachen. Celem klastra jest badanie złożonych powiązań między obszarami logistyki, produkcji i usług. Firma SICK jest też członkiem rady ds. badań tej uczelni.