Kontakt
Opinia

Nasze obszary zainteresowania

Seamlessly networked: industrial communication and sensor integration
   

Sieć kompletna: komunikacja przemysłowa i integracja czujników

Procesy produkcji i sterowania połączone w sieć w złożonych środowiskach maszyn wyznaczają przyszłość przemysłu. Inteligencja czujników jest warunkiem wstępnym dla bardzo złożonego przetwarzania sygnałów fizycznych na informacje o czujnikach. Dzięki inteligencji systemów czujników już dziś wspieramy dynamiczne, optymalizowane w czasie rzeczywistym i samoorganizujące się procesy przemysłowe.

Dowiedz się więcej

Fokus Mobile Application Thumbnail

 

Automatyka staje się mobilna

Dynamiczny postęp w elektronice i technologii czujników definiuje dziś poziom innowacyjności maszyn mobilnych. Producenci i użytkownicy różnych urządzeń, takich jak maszyny używane w leśnictwie i rolnictwie, maszyny budowlane i górnicze oraz pojazdy specjalne i komunalne, korzystają z potencjału inteligentnych czujników.

Dowiedz się więcej

Automation in Electronics
Automatyzacja w przemyśle elektronicznym

Branża elektroniczna to siła napędowa postępu w przemyśle. Sektor ten bardzo wcześnie i bardzo wyraźnie odczuwa presję ze strony rynku. Cykle życia produktów są coraz krótsze, a wymagania jakościowe coraz wyższe.

Dowiedz sie wiecej

 

Flexibility and Productivity Working in Harmony

 

Połączenie elastyczności i wydajności

Optymalna wielkość partii i produkty masowe dostosowane do indywidualnych potrzeb to koncepcje kojarzące się z Przemysłem 4.0. Do ich realizacji wymagane jest elastyczne podawanie produktów do maszyn lub instalacji i dostosowanie do różnych formatów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu czujników i elementów wykonawczych. Pozwala to na przetwarzanie w maszynie produktów o różnych rozmiarach i kształtach.

Dowiedz się więcej
Networking
Połączenie bezpieczeństwa i produktywności

W nowoczesnych fabrykach coraz bardziej zaciera się podział na człowieka i maszynę. Przyszłość należy do zespołów złożonych np. ze współpracujących ze sobą ludzi i robotów. Wymaga to innego typu zabezpieczeń, ponieważ konieczne jest niezwykle elastyczne reagowanie na różne sytuacje.

Dowiedz się więcej

 

Global Solution Provider

Global Solutions

 

 

 

 

Obecność na lokalnym rynku, globalne powiązania: znajdź właściwe rozwiązanie razem z SICK
Już 40 lat temu firma SICK rozpoczęła proces mający na celu zwiększenie obecności w różnych częściach świata. Dzięki temu możemy oferować usługi w wielu krajach, co jest podstawowym warunkiem opracowywania rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów.

Dowiedz się więcej

Networked Production

 

 

 

 

Produkcja oparta na sieci: inteligentne czujniki optymalizują dostępność danych na całej długości łańcucha dostaw

Przemysł stoi przed wyzwaniem, jakim jest stworzenie sieci łączącej maszyny i nadrzędne systemy informatyczne w obszarze produkcji. Za wyzwaniem tym kryje się potrzeba uzyskania zestawienia, które obejmowałoby wszystkie procesy produkcyjne i logistyczne na całej długości łańcucha dostaw aż po realizację zlecenia i dostarczenie produktu do klienta. Przejrzystość wszystkich dostępnych danych jest przy tym niezbędna, aby w elastyczny i wydajny sposób wytwarzać również towary projektowane indywidualnie lub wręcz unikatowe, a także dostosowywać się do wahań popytu.

Dowiedz się więcej

Safe Food Chain

Reliable sensor solutions

 

 

Gwarancja bezpieczeństwa: niezawodne czujniki zwiększające bezpieczeństwo żywności

Postęp technologii produkcji żywności, globalizacja handlu oraz zmienione nawyki żywieniowe konsumentów doprowadziły do powstania nowych warunków ramowych w zakresie wytwarzania i konsumpcji artykułów spożywczych. Procesy produkcji żywności są nie tylko coraz bardziej globalne, lecz także coraz bardziej złożone. Z uwagi na to informacje o pochodzeniu, jakości i bezpieczeństwie spożywanych na co dzień artykułów są istotne zarówno dla konsumentów, jak i dla przemysłu spożywczego.

Dowiedz się więcej

Clean Processes

Ressource-Efficient Production

 

 

 

CZYSTE PROCESY: WYDAJNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW W PRODUKCJI
Aby zadbać o optymalne procesy przemysłowe, pozwalające utrzymać czyste, nadające się do życia środowisko, niezbędne są nieprzerwane pomiary i monitorowanie parametrów procesów. Trzeba również unikać awarii i zakłóceń w pracy instalacji.

Dowiedz się więcej

Elastyczność w obszarze logistyki

Individualization
Indywidualizacja w zgodzie z wydajnością

Klienci i partnerzy chcą mieć maksymalną swobodę wyboru i oczekują większej indywidualizacji produktów i usług. Jednocześnie potrzebna jest większa przejrzystość, na przykład w procesach logistycznych. To wymagania, które wpływają na cały łańcuch tworzenia wartości i pozornie są sprzeczne z wydajnością i większą produktywnością.

Dowiedz się więcej...

Detekcja

Reliable detection

Niezawodność i solidność: detekcja może wiele zmienić

Nowe i nietypowe produkty w coraz bardziej oryginalnych opakowaniach – to wielkie wyzwanie dla systemów, które mają zadbać o niezawodną detekcję, zliczanie lub pozycjonowanie wyprodukowanych artykułów.

Dowiedz się więcej

 

Ekologia i efektywność

Protect the environment
  

Większa efektywność. Ochrona środowiska: inteligentne czujniki dla ekologicznych rozwiązań

Produkcja, logistyka, monitorowanie emisji szkodliwych substancji czy wytwarzanie energii – inteligentne czujniki SICK we wszystkich tych obszarach dostarczają ważnych danych, które pozwalają efektywniej wykorzystywać zasoby i minimalizować niebezpieczne oddziaływania na ludzi i środowisko.

Dowiedz się więcej

 

Skaner i wizja

Scanner and Vision

 

 

 

Widzieć, rozpoznać, zrozumieć: technologia skanerów i czujników wizyjnych w zastosowaniach przemysłowych

Zarówno w przypadku czujników wizyjnych, jak i laserowych rozwiązań pomiarowych i detekcyjnych firma SICK od samego początku priorytetowo traktuje ich użyteczność przemysłową. Dowodzą tego takie rozwiązania jak pierwsze na świecie laserowe skanery bezpieczeństwa oparte na pomiarze czasu przebiegu impulsów promienia laserowego.

Dowiedz się więcej

 

Bezpieczeństwo

Safety
   

Po bezpiecznej stronie: niezawodna minimalizacja ryzyka z firmą SICK

Inteligentne technologie do zabezpieczania maszyn i ludzi lub zmniejszania emisji szkodliwych substancji pozwalają nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo i czystość produkcji, ale także wypracować przewagę nad konkurencją dzięki efektywniejszym procesom i ograniczeniu przestojów. Są to więc inwestycje o pozytywnym wpływie na wielu płaszczyznach.

Dowiedz się więcej

TOP