Lokalizator części firmy SICK wykrywa zmieszane części

2019-02-06

Firma Kubik Automation GmbH z Baienfurtu w Niemczech, specjalizująca się w kontroli i montażu, wykorzystuje system pozycjonowania robota PLOC2D firmy SICK w swoim nowym gnieździe montażowym sCube. Zespół doświadczonych ekspertów branżowych specjalizuje się w opracowywaniu innowacyjnych produktów i optymalizacji procesów produkcyjnych dla technologii automatyki. Dla sektora motoryzacyjnego, elektromechanicznego, techniki medycznej i towarów konsumpcyjnych opracowywane są maszyny specjalne.

Ze strony producentów wzrastają wymagania dotyczące elastyczności automatyki. Za pomocą sCube możliwe jest manewrowanie wieloma częściami przy użyciu jednej tylko maszyny bez konieczności przestawiania całej produkcji.

 

 

Podajniki Anyfeeder nadają się idealnie do zastosowań z różnymi częściami oraz do częstych zmian produktów. Transportują one i obracają małe elementy bez ich zawracania czy konieczności stosowania przenośników taśmowych. Podajnik Anyfeeder składa się z reguły z trzech współpracujących ze sobą komponentów: inteligentnej, połączonej z magazynem jednostki wibracyjnej, która oddziela i ponownie układa drobne części, systemu wizyjnego, który lokalizuje części oraz robota, który podnosi części i przekazuje je dalej.

 

Współpraca sprzyja sukcesowi

Przebieg procesu roboczego stanowi efekt współpracy tych trzech pisanych komponentów. System pozycjonowania robota PLOC2D firmy SICK szybko i pewnie wykrywa położenie wszystkich części i przekazuje dane o pozycji oraz orientacji do sterownika robota. Na podstawie tych informacji robot może chwytać prawidłowo ułożone części i podawać je do kolejnego procesu. Części ułożone nieprawidłowo są ignorowane. Po wychwyceniu części ułożonych prawidłowo pozostałe elementy są układane na nowo w strefie pobierania przez zastosowanie impulsowych drgań pionowych jednostki wibracyjnej.

 

PLOC2D to system wizyjny do dwuwymiarowej lokalizacji części. Składa się on z wysokiej jakości oprogramowania do przetwarzania obrazu i jest wyposażony w bardzo wydajny algorytm lokalizujący, co ma na celu zapewnienie niepodatnej na błędy i szybkiej lokalizacji części. Ponadto zaś PLOC2D charakteryzuje się bardzo krótkimi czasami konfiguracji. Nie wymaga on żadnej wiedzy programistycznej i może być uruchamiany natychmiast po przeprowadzeniu prostej konfiguracji i ustawieniu parametrów za pomocą przeglądarki internetowej. Dzięki procesowi uczenia EasyTeach może być również dostosowywany w celu dopasowania do różnych części, a także może być integrowany z wieloma robotami różnych producentów oraz sterownikami PLC. Dzięki systemowi pozycjnowania robota firmy SICK lokalizacja części staje się bezproblemowa.

 

 

Pozostałe teksty:

Łatwy sposób na trudne sprawy – rozwiązanie związane z bezpieczeństwem do mobilnego robota przeznaczonego do dużych obciążeń

Dzięki czujnikom Smart Motor Sensors firmy SICK roboty HIWIN mogą stawić czoła przyszłym wyzwaniom

Universal Robots i SICK na drodze do przyszłości

Koboty Claus i Clara: współpraca między człowiekiem i robotem w oparciu o SICK Safety

Współpraca na równych prawach – rozwiązania firmy SICK oparte na czujnikach dla robotyki

Droga do sukcesu jest jak wielka układanka

 

Josef Zimmermann
Josef Zimmermann

Josef Zimmermann 

Kierownik ds. technicznych w dziale robotyki

Od roku 2010 Josef Zimmermann zajmuje się intensywnie jako kierownik ds. technicznych tematem robotyki. Rozpoczął pracę w roku 2000 w firmie SICK jako inżynier zajmujący się aplikacjami w obszarze laserów pomiarowych. Punkty styku z jego dzisiejszym obszarem zadań powstały już wcześniej w związku z nawigacją pojazdów autonomicznych, jak również projektami dotyczącymi robotyki przemysłowej i serwisowej.