Kontakt
Opinia

Lokalizacja 3D za pomocą aplikacji SensorApp Belt Picking do zadań pick-and-place

2019-07-29

W przemyśle spożywczym bardzo ważne jest higieniczne opakowanie pierwotne delikatnych, otwartych produktów spożywczych. Aby umożliwić ten proces w komórce robota, firma SICK współpracuje z producentem robotów Stäubli. Czujnik wizyjny 3D TriSpectorP1000 firmy SICK i czteroosiowe urządzenie FAST picker TP80 he firmy Stäubli dbają o płynne pobieranie produktów z przesuwającej się taśmy przenośnikowej. Części 3D są lokalizowane za pomocą aplikacji SensorApp Belt Picking oraz implementowane przy użyciu SICK AppSpace. W ramach praktycznych realizacji krewetki lub ciastka zostały pomyślnie włożone do tacek opakowaniowych.

 

Zarówno w przemyśle spożywczym, jak również w przemyśle farmaceutycznym występują liczne wymagania w odniesieniu do sortowania oraz orientacji małych obiektów w procesie higienicznego pakowania. Dzięki zrealizowanemu wspólnie z firmą Stäubli projektowi pilotażowemu w zakresie sortowania krewetek przy użyciu robota FAST picker TP80 he na przesuwającej się taśmie przenośnikowej w połączeniu z czujnikiem TriSpectorP1000 firma tworzy różnorodny obszar zastosowań: sałata, ciastka czy też kiełbaski – programowalny czujniki TriSpectorP1000 może być używany w bardzo różnych aplikacjach. Technologia 3D nadaje się doskonale do obiektów o niestabilnym kształcie oraz zmiennej wysokości, jak również do wykrywania podwójnych warstw. W połączeniu z enkoderem czujnik rozpoznaje więc niezawodnie i dokładnie położenie każdego pojedynczego obiektu. Po zarejestrowaniu w sposób trójwymiarowy pozycji każdej sztuki do robota FAST picker TP80 he przekazywane są dokładne współrzędne. Chwytak próżniowy robota podnosi następnie pojedynczo krewetki z taśmy i układa je na tackach zgodnie ze zdefiniowanym wzorem pakowania. Czteroosiowe ramię robota wykonuje zazwyczaj ponad 200 pobrań na minutę. W przypadku tego konkretnego zastosowania nie jest potrzebna maksymalna prędkość – mimo to jednakże robot sortuje ponad 60 krewetek w w ciągu minuty.

 

TriSpectorP1000 3D vision sensor from SICK and four axis FAST picker TP80 HE from Stäubli
TriSpectorP1000 3D vision sensor from SICK and four axis FAST picker TP80 HE from Stäubli

 

Czujnik TriSpectorP1000 rejestruje pozycję produktów przy użyciu tak zwanej triangulacji laserowej, dzięki czemu można również obliczyć ich wysokość oraz objętość. Ma to szczególnie duże znaczenie zwłaszcza w przypadku codziennej praktyki pakowania produktów organicznych, które mają różną wielkość. Ponadto w ramach realizacji praktycznej zbyt małe krewetki zostały odrzucone na podstawie obliczeń objętości. Ponadto FATS picker TP80 he wykorzystuje te dane pomiarowe, aby wytworzyć atrakcyjny optycznie układ na tacce i w taki sposób ujednolicić również wagę opakowań.

 

TriSpectorP1000 3D vision sensor from SICK and the four axis FAST picker TP80 HE from Stäubli solve picking processes while the conveyor belt is in motion
TriSpectorP1000 3D vision sensor from SICK and the four axis FAST picker TP80 HE from Stäubli solve picking processes while the conveyor belt is in motion

 

Dobre perspektywy na przyszłość: zindywidualizowane czujnik wizyjny 3D dzięki SICK AppSpace.

Wszystko zależy od perspektywy: dzięki lokalizacji 3D robot może w przypadku zadania związanego z sortowaniem rozpoznać położenie przestrzenne obiektu niezależnie od sytuacji kontrastu, jak również uniknąć kolizji z obiektem oraz związanych z tym szkód następczych. Firma SICK oferuje w postaci aplikacji SICK AppSpace zindywidualizowane rozwiązania 3D do elastycznych systemów automatyki. SICK AppSpace to ekosystem dla narzędzi programowych, który integruje rosnącą ilość urządzeń programowalnych, bazujących na takich technologiach jak systemy wizyjne 2D i 3D, RFID oraz LiDAR. Za pomocą funkcji, jakie oferuje interfejs programistyczny (API), tworzone są tzw. aplikacje SensorApp.
W przypadku Belt Pick Toolkit firmy SICK jest to specjalistyczna aplikacja SensorApp do lokalizacji obiektów na taśmie przenośnikowej, która jest stosowana również w tym rozwiązaniu. Dlatego też TriSpectorP1000 zmienia się dzięki aplikacji SensorApp w czujnik 3D Belt Picking. Zapewnia to doskonałe perspektywy na przyszłość. Nieważne przy tym, czy chodzi o kiełbaski, czy o leki: zmiana produktu wymaga w przypadku podobnych wymiarów fizycznych jednie drobnych lub tez nawet żadnych zmian. Tego typu zmiany są realizowane dzięki aplikacji SICK AppSpace w sposób cyfrowy w urządzeniu TriSpectorP1000, co sprawia, że cała obsługa linii pakujących staje się bardziej efektywna.
 
SICK Sensor Blog
SICK Sensor Blog

Andreas Behrens 

Head of Product Management Identification & Vision

Andreas Behrens dba wraz ze swoim zespołem m.in. o dostosowane do potrzeb rynku oraz przyszłościowych wymogów rozwijanie oferty produktów w zakresie technologii identyfikacji oraz systemów wizyjnych. Z wykształcenia inżynier elektrotechnik, pracuje w firmie od roku 2010 i jest prawdziwym ekspertem w dziedzinie czujników: jako dyrektor do spraw zarządzania produktami rynkowymi zajmował się on już całą ofertą firmy SICK, dotyczącą różnych branż i technologii. 

 
Masz pytania lub potrzebujesz indywidualnego doradztwa?

 

Prosimy o kontakt
TOP