Logistyka staje się inteligentna – większa wydajność dla całego łańcucha dostaw

Logistics solutions from SICK across the whole supply chain
Logistics solutions from SICK across the whole supply chain

Przedsiębiorstwa stoją przed dużym wyzwaniem, jakim jest działanie z maksymalną wydajnością. Przepływy materiałów i procesy logistyki wewnętrznej muszą być w każdej chwili optymalnie ze sobą zgrane. Zakłócenia w jednym punkcie wpływają na cały łańcuch tworzenia wartości, a w ostatecznym rozrachunku także na konkurencyjność. W ramach Przemysłu 4.0 inteligentne czujniki i połączone w sieci systemy dbają o wydajność procesów logistycznych. Dane są tu gromadzone, przetwarzane w czasie rzeczywistym i wykorzystywane jako podstawa do podejmowania decyzji w autonomicznych i sterowanych procesach. Co ważne, ciągła możliwość identyfikacji towarów i przebiegów w połączeniu z inteligentnymi systemami umożliwia samodzielną optymalizację procesów.

 

Magazyny z materiałem, które rejestrują swój stan w czasie rzeczywistym i zamawiają brakujące produkty. Transportery wahadłowe, które porozumiewają się co do zleceń i dróg przemieszczania. Systemy transportowe, które samodzielnie organizują swoją trasę... Wszystkie te złożone systemy potrzebują do niezawodnej pracy bardzo wydajnych produktów i technologii. Jako jeden z czołowych producentów firma SICK ma w swojej ofercie zaawansowane oprogramowanie i czujniki, które dbają o większe bezpieczeństwo, elastyczność i efektywność w wielu obszarach na całej długości łańcucha tworzenia wartości.

 

 

Logistics interconnection

Elastyczniejsze procesy dzięki inteligentnej sieci

Połączenie w sieć jest podstawą dla zwiększenia elastyczności na całej długości łańcucha tworzenia wartości. Umożliwia sterowanie procesami logistycznymi i ich optymalizację w czasie rzeczywistym za pomocą usług inteligentnych opartych na danych. Sieć nie kończy się jednak wraz z przekroczeniem bram hali należącej do przedsiębiorstwa. Za pośrednictwem chmury można zadbać o połączenie procesów w skali globalnej oraz synchronizować i dostosowywać je do siebie nawzajem.

 

Na potrzeby kompletnego połączenia procesów logistycznych dostępna jest szeroka gama możliwości. Programowalne rozwiązanie Sensor Integration Machine (SIM) lub system bramy TDC grupuje i przesyła różne sygnały danych, które w kolejnym kroku mogą być przetwarzane na serwerach lokalnych lub za pośrednictwem usługi chmurowej. Jako jeden z założycieli organizacji International Data Spaces Association (IDSA) firma SICK przykłada przy tym dużą wagę do pełnej kontroli nad danymi. Każde przedsiębiorstwo powinno mieć pełną kontrolę nad swoimi zasobami danych i móc samodzielnie decydować, co się z nimi dzieje. SICK wspiera też bezpieczną wymianę danych między partnerami.

Bezpieczny transport i pełne śledzenie ładunków

Logistics transport
Logistics transport

W portach kontenerowych, w transporcie szynowym, w pomieszczeniach magazynowych czy na lotniskach – systemy śledzenia i pozycjonowania pozwalają zawsze zidentyfikować każdy towar. Systemy wspomagania kierowcy, rozwiązania do monitorowania ruchu i systemy bezpieczeństwa dbają o bezproblemowy transport.

Przykładowo, w logistyce portowej terminale i procesy transportowe są w dużej mierze zautomatyzowane i działają zgodnie z ustalonymi regułami. Aby zminimalizować ryzyko kolizji, a tym samym uszkodzenia ładunku i wyposażenia portu, stosuje się wiele czujników umożliwiających m.in. detekcję kontenerów, pomiar odległości i zabezpieczanie pojazdów transportowych.

Zabezpieczanie pojazdów staje się coraz ważniejsze również w środowisku przemysłowym. Kamery, technologia RFID i rozwiązania laserowe niezawodnie chronią przed kolizjami wózki załogowe i samojezdne. Ułatwiają też obsługę ładunków.

Technologie te są także stosowane przy śledzeniu wagonów pociągów towarowych oraz przy częściowej automatyzacji wypychania samolotów ze stanowisk postojowych. Efektem jest duża dostępność eksploatacyjna pojazdów, a dzięki niej krótkie czasy realizacji transportu bez błędnych wysyłek i lepsze warunki pracy dla pracowników.

 

Oferta rozwiązań na potrzeby transportu

Transport kontenerów ULD – w bezpiecznej sieci czujników

Identyfikacja pociągów poruszających się z pełną prędkością

Suwnica

Środki transportu na lądzie

Niezwykle wydajne rozwiązania na potrzeby logistyki wewnętrznej

 

Logistyka magazynowa i centra logistyczne to dwa obszary, w których rozwiązania automatyczne niosą ze sobą duży potencjał zwiększenia efektywności i przepustowości. Poprawa tych parametrów jest konieczna z uwagi na znacznie szybszy przeładunek towarów oraz rosnące koszty magazynowania i powierzchni. Towary muszą trafiać z punktu A do B coraz szybciej, a błędy w tym zakresie wiążą się z karami nakładanymi przez odbiorcę.

W branży firm kurierskich sukces w dużej mierze zależy od dwóch czynników: przepustowości i dokładności sortowania. Systemy śledzenia i pozycjonowania niezawodnie mierzą i identyfikują paczki nawet przy szybkiej pracy. W oparciu o dane dotyczące wymiarów w razie potrzeby można ustalać związane z nimi koszty wysyłki. Systemy śledzenia i pozycjonowania zainstalowane np. przy taśmach dbają więc o przejrzystość w łańcuchu dostaw.

Oprogramowanie Package Analytics firmy SICK umożliwia ponadto monitorowanie systemów i kontrolowanie ich wydajności. Zapewnia to możliwość identyfikacji i pozwala zwiększyć dokładność i efektywność procesów sortowania na taśmie, w centrum logistycznym lub w całej sieci.

W złożonych systemach magazynowych rozwiązania oparte na czujnikach dbają o optymalne wykorzystanie miejsc składowania i bezwypadkową obsługę przez transportery wahadłowe. Wbudowane kamery i fotoprzekaźniki automatycznie rozpoznają obiekty, kontrolują ewentualne elementy wystające i precyzyjnie pozycjonują transportery wahadłowe przed półkami – bezpiecznie i wydajnie.

Dzięki czujnikom firmy SICK automatyczna paletyzacja i odbiór przy użyciu rozwiązań wyposażonych w roboty przebiega bezproblemowo, a przez wymianę danych procesy te stają się częścią optymalnie zintegrowanego środowiska przemysłowego.

 

Oferta rozwiązań na potrzeby logistyki wewnętrznej

Zautomatyzowana identyfikacja obiektów dzięki technologii RFID podczas odbioru, jak również w miejscu dostaw i wysyłki towarów

Dynamiczny pomiar objętości obiektów

Wykrywanie pustych pojemników i pomiar poziomu napełnienia

Wykrywanie krawędzi przedniej

Koordynacja robotów manipulacyjnych

Wizyjna identyfikacja obiektów z rozpoznawaniem symboli zagrożeń

Dokładne pozycjonowanie osi X i Y modułu jezdnego i podnośnikowego system obsługi regałów

Kontrola zajętości półki w magazynie z wózkami przemysłowymi

Zautomatyzowana identyfikacja produktów za pomocą wizyjnych czytników kodów

Komisjonowanie pojemników: pozycjonowanie i orientacja robota dzięki czujnikom wizyjnym 3D

Elastyczna lokalizacja części do komisjonowania w pojemnikach z zastosowaniem robota

Pomiar objętości pojemników

Automatyczne zaopatrywanie produkcji

 

Wyposażone w czujniki rozwiązania dla sektora logistyki wewnętrznej stają się coraz ważniejsze również w dziale produkcji. Autonomiczne procesy zwiększają nie tylko efektywność, lecz często także bezpieczeństwo i jakość.

Niezależnie od tego, czy chodzi o pojazdy transportowe bez kierowcy, czy o pociągi logistyczne – dzięki tym mobilnym platformom zaopatrywanie działu produkcji w nowe elementy i zwracanie pustych pojemników odbywa się z dużą wydajnością i elastycznością. Korzystając z najnowszych technologii RFID i odczytu kodów, procesy rejestracji przy załadunku i rozładunku można realizować elastycznie i szybko praktycznie niezależnie od rodzaju towaru. Czujniki LiDAR, kamery i czujniki radarowe zwiększają bezpieczeństwo pojazdów autonomicznych, częściowo autonomicznych oraz załogowych w dziale produkcji. Przeszkody na trasach są natychmiast wykrywane i omijane.

Obsługa materiału w dziale produkcji staje się łatwiejsza – czujniki do lokalizacji oparte np. na technologii UWB lub LiDAR zapewniają pełny przegląd sytuacji z uwzględnieniem wszystkich istotnych obiektów w dziale produkcji. Automatyczne zamówienia na pojemniki z regałów typu Kanban lub dostarczanie materiałów przez roboty bądź dźwigi na zasadzie just-in-time sprawia, że inteligentne rozwiązania stosowane w logistyce wewnętrznej pozwalają zaoszczędzić czas i ograniczyć wykonywane ręcznie czynności oraz zapytania dotyczące materiału.

Nie ma przy tym znaczenia, czy chodzi o opakowania leków, czy o elementy maszyn – indywidualne rozwiązania do śledzenia wyposażone w czujniki firmy SICK w każdej chwili umożliwiają jednoznaczną identyfikację poszczególnych obiektów i prześledzenie ich drogi na poszczególnych etapach produkcji.

 

Logistyka produkcji staje się inteligentna

Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji

Dowiedz się więcej

Pełna przejrzystość dla odbiorcy

 

Każdy towar ma swojego odbiorcę. Dotyczy to zarówno elementu dla pracownika z działu produkcji, jak i paczki dostarczanej klientowi przez kuriera. Dzięki inteligentnej logistyce procesy stają się transparentne. Odbiorca w czasie rzeczywistym dowiaduje się, gdzie w danej chwili znajduje się transportowany produkt lub kiedy prawdopodobnie do niego dotrze.

Po dotarciu komponentu na miejsce można go łatwo wprowadzić do systemu odbiorcy za pomocą systemu śledzenia i pozycjonowania. Nawet jeśli produkt ma na swojej drodze wiele stacji, zawsze możliwa jest tu kompletna identyfikacja.

Duże znaczenie dla nadawcy i odbiorcy mają przy tym ochrona danych i pełna kontrola nad nimi. Wymiana danych odbywa się wyłącznie między wiarygodnymi partnerami. Dzięki temu każde przedsiębiorstwo ma pełną kontrolę nad tym, kto ma dostęp do poszczególnych danych.

 

Oferta rozwiązań dla odbiorcy

Ręczna rejestracja danych podstawowych w przypadku obiektów o nieregularnych kształtach

Automatyczna identyfikacja za pomocą technologii RFID w miejscu dostaw i wysyłki towarów

Odczyt kodów kreskowych na stanowiskach komisjonowania