Kontakt
Opinia

IO-Link – zalety standardowych funkcji

swaping devices

Łatwa wymiana urządzeń

 • Precyzyjna lokalizacja czujnika w maszynie i instalacji
 • Możliwość niezawodnej wymiany czujników nawet przez nieprzeszkolony personel bez dodatkowych środków pomocniczych i instrukcji
 • Automatyczna parametryzacja pozwalająca uniknąć nieprawidłowych ustawień
 • Przejrzysta dokumentacja w przypadku wymiany
 • Ograniczenie drogich ingerencji serwisu
 • Minimalizacja przestojów
 • Gwarancja dostępności eksploatacyjnej maszyny
sensor adjustment

Elastyczne ustawianie czujników

 • Automatyczna parametryzacja pozwalająca uniknąć nieprawidłowych ustawień
 • Skrócenie przestojów w przypadku zmiany produktu
 • Zwiększenie elastyczności maszyny
 • Zwiększenie różnorodności produktów w maszynie
Condition Monitoring

Kontrola warunków / diagnostyka

 • Minimalizacja ryzyka awarii
 • Optymalizacja konserwacji i okresów serwisowania
 • Przygotowanie serwisantów do konserwacji za pomocą zdalnej diagnostyki
 • Przeprowadzenie konserwacji przez przeszkolony personel
 • Wykrywanie i usuwanie stanów krytycznych czujników przez serwisantów przed wystąpieniem awarii
 • Rozszerzone umowy serwisowe obejmujące monitorowanie procesów
 • Optymalizacja czasów produkcji
 • Gwarantowana funkcjonalność czujników
E-Inventory

Elektroniczna lista części / inwentaryzacja

 • Unikanie nadmiarowości i dodatkowej pracy
 • Zwiększenie przejrzystości elektronicznej dokumentacji zainstalowanych czujników
 • Unikanie żmudnego wyszukiwania błędów z uwagi na różny stan dokumentacji
 • Bezbłędna i prosta dokumentacja stanu fabrycznego maszyny lub instalacji
visualisation

Wizualizacja i parametryzacja czujnika

 • Szerokie możliwości diagnozowania czujników
 • Parametryzacja zaawansowanych funkcji za pomocą oprogramowania do wizualizacji
 • Kontrola i optymalizacja wartości jakości lub rezerw działania sygnału czujnika
 • Ułatwiony wybór zakresu funkcji i wydajności czujnika dla danego zastosowania
 • Łatwa parametryzacja czujników „przy biurku”
digital transmission

Cyfrowe przesyłanie analogowych wartości pomiarowych

 • Ekonomiczne okablowanie bez ekranowania
 • Przesyłanie danych z dużą dokładnością i bez zakłóceń elektromagnetycznych
 • Nie są potrzebne karty wejść analogowych
 • Równoległe przesyłanie wartości pomiarowej i sygnałów cyfrowych
 • Wartość pomiarowa jest dostępna w sterowniku PLC w postaci cyfrowej
TOP