Kontakt
Opinia

IO-Link – podstawy i technologia

IO-Link to pierwsza standardowa technologia IO na świecie (IEC 61131-9) do komunikacji z czujnikami i elementami wykonawczymi. Elementami systemu są IO-Link Master i urządzenie IO-Link: czujnik, element wykonawczy lub kombinacja obu elementów.

Jako część składowa podzespołu we/wy moduł IO-Link Master jest instalowany w szafie sterowniczej lub jako zdalny moduł we/wy o stopniu ochrony IP 65/67 bezpośrednio w sieci. Urządzenie IO-Link jest podłączane do modułu Master za pomocą standardowego przewodu do podłączania czujnika i elementu wykonawczego o długości maksymalnie 20 m. Generuje i odbiera sygnały (przełączanie binarne, analogowe wejście i wyjście), które są bezpośrednio przekształcane na postać cyfrową i przesyłane przez interfejs IO-Link.

IO-link table
IO-link table

Wytyczanie standardów: IO-Link firmy SICK

  • Szeregowe, dwukierunkowe połączenie typu punkt-punkt do przesyłania sygnałów i dostarczania energii zamiast nowego systemu magistrali!
  • Wsteczna zgodność dla standardowych czujników PNP
  • Tryby pracy: standardowy tryb I/O (SIO), tryb IO-Link
  • Trzy prędkości przesyłania danych: 4800 (COM 1), 38 400 (COM 2), opcjonalnie 230 400 bodów (COM 3)
  • Nieekranowane, standardowe 3-żyłowe przewody przemysłowe do wszystkich połączeń
  • Złącze wtykowe M12: wtyk czteropinowy np. w przypadku czujników, wtyk pięciopinowy np. w przypadku elementów wykonawczych, pięciopinowe złącze żeńskie w przypadku modułu Master
  • Przyporządkowanie pinów: pin 1: 24 V, pin 3: 0 V, pin 4: przewód przełączająco-komunikacyjny (C/Q)
  • Maksymalna długość przewodu 20 m
  • Maksymalny pobór prądu 200 mA
  • Dane procesu (np. sygnały przełączające lub wartości dotyczące odległości) są przesyłane cyklicznie, dane serwisowe (np. parametry) są przesyłane acyklicznie

 

TOP