Inteligentne czujniki w fabryce opartej na sieci

Sensorintelligenz in der vernetzten Fabrik
Sensorintelligenz in der vernetzten Fabrik

Fabryka oparta na sieci jest warunkiem koniecznym dla urzeczywistnienia Przemysłu 4.0. Każdy czujnik, każda maszyna i wszyscy zaangażowani ludzie mogą się w niej ze sobą nieustannie komunikować. Ta wymiana informacji nie kończy się jednak wraz z przekroczeniem bram fabryki. Współdziałanie przetwarzania na obrzeżach sieci i w chmurze umożliwia zarządzanie produkcją i danymi również z i na zewnątrz. Ta intensywna współpraca między technologią i ludźmi sprawia, że cały proces staje się bardziej przejrzysty, produktywny i opłacalny.

 

Przejrzyste procesy produkcyjne i logistyczne

Stały dostęp do informacji o tym, co się dzieje, kiedy, gdzie i w jaki sposób. Ciągła kontrola nad sytuacją – przejrzystość procesów produkcji i dostawy umożliwia ich śledzenie i kontrolowanie w czasie rzeczywistym od początku do samego końca.

Większa przejrzystość procesów


 

Dynamiczna i elastyczna produkcja

Postępująca automatyzacja sprzyja elastycznej produkcji i wytwarzaniu produktów nawet w bardzo małych ilościach. W centrum uwagi znajdują się tutaj wymagania klienta. Produkcja pojedynczych egzemplarzy nie jest już kosztownym wyzwaniem, lecz codziennością – i sposobem na sukces biznesowy.

Dynamiczna i elastyczna produkcja

 

 

Automatyzacja zapewniania jakości

Większa moc obliczeniowa zmienia również możliwości wizualne rozwiązań opartych na kamerach w zakresie zapewniania jakości i zarządzania produkcją w oparciu o czujniki.

Automatyzacja zapewniania jakości

 
 
 

Platformy mobilne jako część fabryki opartej na sieci

Systemy mobilne są coraz ściślej zintegrowane z łańcuchem produkcyjnym. Pojazdy transportowe bez kierowcy każdej wielkości wspomagają transport i dowóz – bezpiecznie i bezwypadkowo w niemal każdym środowisku przemysłowym.

Platformy mobilne

 
 

Inteligentne czujniki na potrzeby współpracy człowieka z robotem

Granice zaczynają się zacierać. Prawdziwa współpraca człowieka z robotem to coś więcej niż tylko współdziałanie i współistnienie. Człowiek i maszyna pracują ramię w ramię w tym samym obszarze roboczym – bez osłon i bez wypadków.

Współpraca człowieka z robotem