Globalizacja w przedsiębiorstwie: jak wspólnie zachować niezależność

2021-12-08

W ciągu 75 lat firma SICK, z małego przedsiębiorstwa z południowych Niemiec urosła do poziomu globalnego gracza, zatrudniającego ponad 10 000 pracowników. W jaki sposób SICK utrzymuje równowagę pomiędzy globalną siecią oraz lokalnymi punktami? Jaki wpływ ma globalizacja przedsiębiorstwa na jego kulturę i wartości? Oraz w jaki sposób kultura przedsiębiorstwa wspiera jego „wewnętrzną” globalizację?

Dr. Mats Gökstorp, CEO of SICK
Dr Mats Gökstorp, CEO firmy SICK
Dr. Mats Gökstorp, CEO of SICK
Dr Mats Gökstorp, CEO firmy SICK

Odpowiednia równowaga pomiędzy siecią globalną oraz świadomością lokalną jest dla dr. Matsa Gökstorpa, CEO firmy SICK, warunkiem międzynarodowego sukcesu przedsiębiorstwa. „Jako przedsiębiorstwo działające globalnie mamy klientów, partnerów oraz współpracowników, którzy pracują w lokalnych zakładach i są zakorzenieni w swoich rynkach i regionach. Musimy uszanować ich niezależność. Jest to możliwe do osiągnięcia jedynie w silnej, zdecentralizowanej organizacji, w której nasi pracownicy mogą działać również niezależnie od tradycyjnej centrali.”

 

Wspólne wartości, poszanowanie różnic

Rodowity Szwed już wcześniej zainteresował się międzynarodowymi stosunkami handlowymi. Wspomina początki swojej kariery w start-upie w Linköping: „Dorastając w tak małym kraju jak Szwecja, szybko uczysz się, że musisz spojrzeć na świat i odkrywać rzeczy spoza własnego otoczenia. Rynek w Szwecji nie był wystarczająco duży dla naszych rozwiązań. Dlatego bardzo wcześnie zaczęliśmy pozyskiwać klientów w pozostałej części Europy i USA. Dzięki temu dowiedzieliśmy się więcej, znaleźliśmy nowych partnerów i rozwinęliśmy naszą działalność. W związku z tym wcześnie nauczyłem się, że jeśli chce się odnieść międzynarodowy sukces, trzeba być otwartym, poznawać różne kultury i rozumieć ludzi w innych krajach.”

Mimo całej otwartości na różnice, niezbędna jest jednakże wspólna, łącząca postawa, która wiąże ze sobą wszystkie osoby należące do globalnej organizacji. Aby w rozciągającym się na cały świat przedsiębiorstwie znaleźć, pomimo wszelkich odmienności kulturowych, politycznych i religijnych, wspólny język, potrzebna jest silna, prawdziwa kultura przedsiębiorstwa. „Szacunek i niezależność to dwie z naszych wartości w firmie SICK, które są niezbędne do tworzenia naszej społeczności SICK. Szanujemy nasze różnice, a nasze spółki córki działają na całym świecie w sposób bardzo niezależny. Równocześnie zaś wciąż pracujemy nad wzmacnianiem naszego poczucia wspólnoty.”

Respect and independence are two of our values at SICK – and are indispensable for shaping our community here at SICK.
Respect and independence are two of our values at SICK – and are indispensable for shaping our community here at SICK.

 

Globalna organizacja sieciowa zamiast tradycyjnych hierarchii

Koncepcja równoprawnej współpracy ponad granicami geograficznymi oraz organizacyjnymi podkopuje jednakże tradycyjne hierarchie. „Aby kierować przedsiębiorstwem liczącym 10 000 pracowników, potrzeba zawsze określonej struktury podstawowej, w związku z czym zawsze będziemy potrzebować pewnego rodzaju hierarchii, aby możliwe było kierowanie taką organizacją. Ale kierowanie to powinno mieć swe podstawy w kompetencjach fachowych oraz efektywnej współpracy, a nie w tradycyjnie hierarchicznej organizacji pracy. Będziemy współpracować w ramach elastycznych zespołów o różnych kompetencjach, dążąc do określonego celu. Możemy pracować w zespołach, których członkowie są w Sao Paulo, Minneapolis, Szanghaju lub Waldkirch. W ten sposób czerpiemy korzyści ze wszystkich tych aspektów, jakie wnoszą ze sobą różne kultury, różne doświadczenia oraz różne kompetencje, tworząc przy tym wartość dodaną. Dzielimy naszą wiedzę i nasze kompetencje na cały świat i tworzymy innowacyjne rozwiązania w zespołach projektowych. Jako koleżanki i koledzy współpracujemy nad konkretnymi zadaniami w sieci, niezależnie od tego, do jakiej organizacji lub jednostki należymy na co dzień. A gdy zadanie zostanie rozwiązane, możemy znaleźć miejsce w nowych zespołach, realizujących nowe zadania. Oto moja wizja współpracy w globalnej organizacji sieciowej.”

We work task-specifically as colleagues in a network, regardless of which organization or unit we normally belong to.
We work task-specifically as colleagues in a network, regardless of which organization or unit we normally belong to.

 

Wspólne zadanie – napędzać świat do przodu

Podczas gdy szacunek oraz niezależność zapewniają podstawy funkcjonowania globalnej organizacji sieciowej, Mats Gökstorp zalicza do czynników decydujących o sukcesie również jednomyślność co do tego, jaki jest wspólny cel: „Założyciel naszej firmy, dr Erwin Sick, ukuł na nasz użytek powiedzenie „technika w służbie człowieka”. Codziennie dokładamy starań, aby stworzyć rozwiązania, które chronią człowieka, uwalniają go od uciążliwych obowiązków oraz chronią środowisko. Używamy przy tym naszej technologii wyłącznie do celów pokojowych i sprzeciwiamy się wykorzystaniu naszych produktów do zastosowań militarnych. Stosujemy technologię w dobrym celu. Postępujemy w ten sposób razem z naszymi partnerami i klientami, już od 75 lat. To nasz wkład we wspólne napędzanie świata do przodu.”

 

Pozostałe teksty

75 lat Pioneering Superpowers

Przeczytaj więcej

Samo hasło „Digital first” nie tworzy jeszcze wartości dodanej

Przeczytaj więcej