Kontakt
Opinia

Cztery wymiary inteligentnej sensoryki:

Enhanced Sensing

 

Funkcja Enhanced Sensing zapewnia niezawodne wyniki detekcji i pomiaru, co bezpośrednio zwiększa dostępność eksploatacyjną instalacji.

 

Smart Sensors automatycznie wykrywają zakłócenia podczas pracy i aktywnie im zapobiegają. Już na etapie instalacji czujniki te pomagają monterowi znaleźć optymalny punkt pracy. Wiele czujników Smart Sensors oferuje nawet różne tryby pracy, aż po całkowicie ręczne ustawienie parametrów detekcji lub parametrów pomiarowych. Dzięki temu można je w razie potrzeby dynamicznie dopasować do bieżących zadań.

Site map

Enhanced Sensing: wartość dodana dla Twoich aplikacji

Zaawansowane możliwości ustawienia

 • Najlepsze wyniki pomiaru dzięki bezpiecznej, niezawodnej detekcji obiektów
 • Indywidualne, szybkie dostosowywanie do każdego zastosowania – również w trybie ręcznym
 • Stabilne procesy produkcyjne
 • Ochrona przed manipulacjami przez celową dezaktywację elementów obsługowych

Niezawodne i precyzyjne wykrywanie nadrukowanych znaczników

Wstępnie zdefiniowane tryby pracy na potrzeby wymagających zastosowań

 • Łatwe i szybkie uruchomienie
 • Niezawodna detekcja obiektów nawet w wymagających zastosowaniach
 • Wiedza firmy SICK na temat różnych zastosowań dostępna jednym kliknięciem

Elastyczne ustawienie czujnika do detekcji przezroczystych obiektów

Łatwa kompensacja zakłóceń

 • Unikanie nieprawidłowych przełączeń
 • Niezawodna detekcja obiektów nawet w wymagających zastosowaniach
 • Stabilne i niezawodne sygnały czujników

Niezawodna, umożliwiająca obniżenie kosztów detekcja opakowań wtórnych w trudnych warunkach otoczenia

Informacje zwrotne z instalacji

 • Szybka regulacja i uruchomienie
 • Zapobieganie niepożądanej pracy czujnika w zakresie granicznym

Precyzyjne rejestrowanie nadrukowanych znaczników

Enhanced Sensing:

Nasze Smart Sensors

TOP