Kontakt
Opinia

Cztery wymiary inteligentnej sensoryki:

Efficient Communication

 

Funkcja Efficient Communication umożliwia dwukierunkową wymianę danych między sterownikiem i czujnikiem, co usprawnia wytwarzanie produktów unikatowych, zwiększa elastyczność procesów i upraszcza serwis.

 

Smart Sensors zbierają dane i analizują je we właściwy sposób. Za pomocą zintegrowanego interfejsu IO-Link informacje te można wykorzystać w środowisku maszyn – do tego w czasie rzeczywistym. Smart Sensors są w ciągłej gotowości i mogą w mgnieniu oka odebrać polecenia sterujące czy nowe zestawy parametrów na potrzeby elastycznej produkcji lub wytwarzania indywidualnych produktów. Interfejs IO-Link umożliwia automatyczne przesłanie ostatnio użytego zestawu parametrów do czujnika zamiennego nawet w przypadku awarii urządzenia. W ten sposób koncepcja Plug-and-play staje się rzeczywistością.

Site map

Efficient Communication: wartość dodana dla Twoich aplikacji

Elastyczna produkcja i projekty indywidualne

 • Większa produktywność dzięki ograniczeniu przestojów w pracy maszyn podczas zmian wytwarzanych produktów
 • Maksymalna elastyczność i bezpieczeństwo dzięki dynamicznemu dopasowywaniu parametrów czujnika podczas pracy – również w przypadku wytwarzania pojedynczych produktów
 • Automatyczna parametryzacja czujnika przez sterownik zapobiega nieprawidłowym ustawieniom wprowadzanym przy ręcznym przezbrajaniu
 • Szersze możliwości modyfikowania instalacji pomagają w obniżeniu kosztów

Elastyczna parametryzacja czujnika dla różnych opakowań

Szybkie uruchomienie i sprawna wymiana urządzeń w trybie Plug-and-play dzięki automatycznemu ustawieniu parametrów czujnika

 • Uproszczone uruchomienie przez parametryzację czujnika za pomocą sterownika
 • Szybka wymiana czujnika w trybie Plug-and-play zwiększa dostępność eksploatacyjną maszyny
 • Możliwość wymiany czujnika również przez niewykwalifikowany personel
 • Zdalna parametryzacja czujników zamontowanych w trudno dostępnych miejscach

Szybkie uruchomienie i wymiana urządzeń w trybie Plug-and-play

Pełna cyfrowa transmisja danych

 • Wyższa jakość sygnału dzięki w pełni cyfrowej transmisji danych z czujnika do sterownika eliminuje konieczność klasycznego przesyłania wartości analogowych (0–10 V, 4–20 mA)
 • Zastosowanie standardowych przewodów nieekranowanych pozwala obniżyć koszty
 • Wysoka kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

W pełni cyfrowe przesyłanie sygnałów

Walidacja urządzeń, protokołowanie i elektroniczny wykaz części

 • Duża przejrzystość: możliwość sporządzania protokołów z wymiany czujnika i zmiany parametrów
 • Ochrona przed manipulacjami przez celową dezaktywację elementów obsługowych
 • Bezpieczna praca przez zapobieganie uruchamianiu niezatwierdzonych urządzeń
 • Automatyczne tworzenie elektronicznych wykazów części za pośrednictwem Smart Sensors zamontowanych w danej maszynie

Walidacja urządzeń, protokołowanie i generowanie elektronicznego wykazu części

Efficient Communication:

Nasze Smart Sensors

TOP