Kontakt
Opinia
e-faktura

 Przejdź na e-fakturę

 

Możesz to zrobić na kilka sposobów:

 

1) Pobierz oświadczenie -> wypełnij -> zeskanuj -> wyślij na adres: e-faktura@sick.pl

Pobierz oświadczenie

 

2) Skopiuj poniższy tekst -> wklej w treść maila -> wyślij na adres: e-faktura@sick.pl

 

"OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR VAT W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Niniejszym akceptujemy przysyłanie przez Sick Sp. z o.o. faktur VAT w formie elektronicznej, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r.  w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu  lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1661).

Zgodnie z ustaleniami faktury będą przesyłane jako załącznik w formacie PDF do wiadomości email z adresów:
batch@sick.de; 
Ewa.Sledziewska@sick.pl; Magdalena.Mroz@sick.pl; Ewa.Wrobel@sick.pl; Marta.Raczko@sick.pl; Marta.Chodorowska@sick.pl; Agnieszka.Nowicka-Budek@sick.pl; zamowienia@sick.pl

 

na adres:

………………………………………………….

(proszę wpisać adres email)

Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznie na adres: e-faktura@sick.pl

Faktury elektroniczne będą przesyłane od dnia następnego po otrzymaniu pisemnej zgody."

 

3) Jeżeli Twój system ERP korzysta już z formatów w pełni elektronicznych EDI to nas poinformuj o tym: e-faktura@sick.pl

TOP