Dalmierze SICK

Pod wieloma względami najbardziej poszukiwane rozwiązanie

Więcej

Wydajny sposób rozwiązywania problemów

Do wszystkich zasięgów

Więcej

Innowacyjne technologie

Do wszystkich zastosowań

Więcej

Przyszłościowe interfejsy

Do wszystkich procesów

Więcej

Wytrzymałe i wszechstronne

Do wszystkich warunków otoczenia

Więcej
Dalmierze SICK
Wydajny sposób rozwiązywania problemów
Innowacyjne technologie
Przyszłościowe interfejsy
Wytrzymałe i wszechstronne

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie produkty lub rodziny produktów

Twoje filtry:
Wyczyść wszystko
Twój wybór nie ma wyników

Zalety

From Micron to Mile – u siebie na każdej szerokości

Automatyzacja postępuje nieubłaganie we wszystkich obszarach przemysłu. Klientów wspierają w niej przy tym dalmierze oraz rozwiązania pomiarowe i detekcyjne firmy SICK. Jako inteligentne źródła danych dostarczają one precyzyjnych informacji w niemal każdym zastosowaniu. Niezależnie od odległości i środowiska. Są wyposażone w zaawansowane technologie i zróżnicowane interfejsy. Odkryj wyjątkową w skali globalnej ofertę usług, kompleksową wiedzę branżową i niezwykłą innowacyjność. Nasz sposób na sukces to maksymalna wydajność i nieograniczona elastyczność.

Triangulacja laserowa

Triangulacja bazuje na pomiarze odległości za pomocą obliczania kąta. Czujnik rzutuje przy tym plamkę świetlną na wykrywany obiekt. W zależności od odległości światło odbite od obiektu trafia na linię odbiorczą czujnika pod określonym kątem. Na podstawie pozycji plamki świetlnej na elemencie odbiorczym można określić odległość obiektu.

Czas przelotu wiązki światła

Optyczny pomiar time-of-flight (Optical Time of Flight) określa odległość pomiędzy czujnikiem a obiektem na podstawie zmierzonego czasu, jaki upływa pomiędzy emisją impulsu świetlnego (dioda laserowa, LED, ...) przez czujnik a odbiciem z powrotem do odbiornika.

Czas przelotu wiązki fal ultradźwiękowych

Podczas pomiaru time-of-flight za pomocą ultradźwięków (Ultrasonic Time of Flight) czujnik nadaje impuls dźwiękowy, który jest odbijany przez wykrywany obiekt. Czas, jakiego impuls potrzebuje na pokonanie drogi od czujnika do obiektu i z powrotem, jest mierzony, analizowany i przeliczany na odpowiednią odległość.

Trzy technologie, które podkreślają najważniejsze rzeczy.

Przyszłościowe interfejsy

Procesy produkcji i sterowania połączone w sieć w złożonych środowiskach maszyn wyznaczają przyszłość przemysłu. Inteligencja czujników jest warunkiem koniecznym bardzo złożonego przetwarzania sygnałów fizycznych na informacje z czujników: dzięki inteligentnym systemom czujników firma SICK już dziś wspiera dynamiczne, zoptymalizowane w czasie rzeczywistym i samoorganizujące się procesy przemysłowe. Dla niezawodnej komunikacji sieciowej ważne jest precyzyjne zdefiniowanie potrzebnych danych i ich powiązanie ze środowiskiem danych w sieci. Duże znaczenie ma przy tym wybór komunikacji odpowiedniej dla zdefiniowanego odcinka. W zależności od potrzeb, infrastruktury i otoczenia, dalmierze firmy SICK oferują idealną technologię integracji, odpowiadającą na potrzeby użytkownika.

IO-Link

IO-Link otwiera nowe możliwości komunikacji punkt-punkt pomiędzy układem sterowania instalacją a poziomem magistrali. Proste czujniki i elementy wykonawcze stają się aktywnymi uczestnikami procesu w sieci automatyki.

Jako nadajniki zgłaszają one stany do układu sterowania za pośrednictwem urządzenia nadrzędnego, jako odbiorniki odbierają i przetwarzają sygnały w odwrotnym kierunku. Umożliwia to optymalizację procesów i kosztów w całym łańcuchu tworzenia wartości.

Ethernet i magistrale sieciowe

Za pośrednictwem sieci Ethernet i magistrali sieciowych wszystkie zainstalowane czujniki i elementy wykonawcze mogą komunikować się z systemem sterowania instalacją jako sieć czujników. W zależności od typu interfejsu dostępne są do wyboru różne hierarchie i układy zainstalowanych urządzeń – tzw. topologie.

Ethernet i magistrale sieciowe umożliwiają przetwarzanie dużych ilości danych, przesyłanie danych z czujników w czasie rzeczywistym oraz ich bezpośrednią integrację z systemami informatycznymi i chmurami.

Szeregowy

Interfejsy szeregowe służą do bezpośredniej transmisji danych pomiędzy sterownikiem a czujnikiem lub elementem wykonawczym.

Podczas komunikacji wszystkie bity są transmitowane pojedynczo i jeden po drugim za pośrednictwem połączenia punkt-punkt.

Główne zalety interfejsów szeregowych to mały poziom złożoności technicznej i niezależność struktury systemu.

Zawsze prawidłowe połączenie – szybko, łatwo i wydajnie

Wytrzymałe i wszechstronne

Od najmniejszych aż po bardzo duże odległości: w wielu różnych zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych dalmierze firmy SICK mierzą i wykrywają dzięki zastosowaniu ultradźwięków, światła lub radaru. W każdym otoczeniu, na różnych powierzchniach oraz dostosowane indywidualnie do danego zadania. Nawet takie nieprzyjazne warunki otoczenia, jak pył, zanieczyszczenia czy też mgła nie wpływają prawie na wynik pomiaru.

Kontrola poziomu napełnienia

Regulacja poziomu cieczy i materiałów sypkich za pomocą dalmierzy ultradźwiękowych zapewnia niezależną od materiału niezawodność procesu, nawet w niekorzystnych warunkach otoczenia, takich jak pył, zanieczyszczenia czy mgła.

Pozycjonowanie, kontrola obecności, ochrona przed kolizją

Rozpoznawanie wielkopowierzchniowych obiektów o różnych kształtach i właściwościach odbijających za pomocą technologii ultradźwiękowej zapewnia najwyższą elastyczność maszyn w zakresie niezawodnego pozycjonowania, kontroli obecności i ochrony przed kolizją.

Precyzyjny i niezawodny pomiar Wytrzymałe dalmierze określają precyzyjnie i niezawodnie odległość bala od ściany odbojowej. Tym samym Dx50-2 zapewnia optymalny wrzut bala drewna na taśmę nawet w bardzo trudnym otoczeniu.
Precyzyjne pozycjonowanie

W logistyce wewnętrznej czujniki firmy SICK wspierają optymalne pozycjonowanie chwytaków robotów z większych odległości za pomocą bardzo dokładnego wykrywania krawędzi pojemników logistycznych o dowolnym kolorze.

Kontrola procesów montażu powierzchniowego

OD Mini wykorzystuje technologię triangulacji do kontroli procesów montażu powierzchniowego w produkcji seryjnej. Ze względu na swoją niewielką konstrukcję jest niezwykle elastyczny i może być wykorzystywany w wielu innych zastosowaniach.

Kontrola jakości za pomocą czujników przemieszczenia

OD5000 to najwyższa klasa mierzących z wysoką precyzją czujników triangulacyjnych. Wysoce precyzyjne i szybkie procesy powlekania podczas produkcji baterii mogą być monitorowane inline, możliwa jest także optymalizacja jakości produktów wytwarzanych seryjnie.

Wszechstronne zastosowanie – czujniki firmy SICK spełnią Państwa wymagania

Pliki do pobrania