Kontakt
Opinia

Czwarta rewolucja przemysłowa w centrum uwagi

Przemysł 1.0 i Przemysł 2.0

Pierwsza rewolucja przemysłowa rozpoczęła się wraz z wynalezieniem maszyny parowej pod koniec XVIII w. i przejściem z produkcji ręcznej na mechaniczną. Druga rewolucja przemysłowa nastąpiła po około 100 latach, gdy wprowadzono napędzaną elektrycznie produkcję taśmową. W pierwszych kilku dekadach XX w. możliwa stała się ekonomiczna produkcja seryjna.

Zastosowanie czujników w Przemyśle 3.0

Gdy nastąpiła trzecia rewolucja przemysłowa, firma SICK działała już na rynku. Proces ten rozpoczął się w latach 70. i 80. XX w. Informatyka, elektronika, roboty, szersze wykorzystanie czujników i elektroniczne systemy sterujące umożliwiły dalszą automatyzację procesów produkcyjnych, montażowych i logistycznych. Czujniki fotoelektryczne firmy SICK już wtedy stanowiły integralną część tych przemian i były stosowane na całym świecie w wielu gałęziach przemysłu.

Inteligentne czujniki jako nieodłączny element Przemysłu 4.0

Wraz z postępującą cyfryzacją i tworzeniem sieci maszyn, czwarta rewolucja przemysłowa już od pewnego czasu zmienia nasze życie. Nowe technologie sprawiają, że fizyczny i wirtualny świat produkcji i logistyki stapiają się w tzw. systemy cyberfizyczne (CPS). Od 2011 r. przemiany te nazywane są „Przemysłem 4.0”. W ramach tej koncepcji maszyny mogą komunikować się ze sobą autonomicznie, optymalizując w ten sposób realizowane procesy. Przemysł 4.0 wyraźnie odnosi się przy tym do tworzenia sieci w sektorze przemysłowym. Firma SICK jest pod tym względem liderem w łańcuchu tworzenia wartości. Komunikacja wymaga bowiem wielu informacji dostarczanych właśnie przez czujniki firmy SICK.

Czujniki umożliwiają funkcjonowanie przejrzystych procesów w Przemyśle 4.0. Stanowią przy tym podstawę wszystkich zastosowań. Krótko mówiąc: bez czujników nie byłoby też Przemysłu 4.0.

W przeciwieństwie do klasycznych, niepołączonych w sieć czujników, czujniki funkcjonujące w modelu Przemysłu 4.0 dostarczają coś więcej niż tylko dane pomiarowe. Wbudowana zdecentralizowana moc obliczeniowa i elastyczne możliwości programowania to ważne cechy, dzięki którym produkcja staje się bardziej elastyczna, dynamiczna i wydajna.

 

TOP