Czujniki położenia
MPS-G

Bardzo precyzyjne czujniki położenia do chwytaków i siłowników miniaturowych

Twoje korzyści

 • Definiowanie dwóch, trzech lub więcej punktów przełączania w celu rozróżnienia pozycji chwytaków oraz wielu obiektów
 • Łatwy pomiar elementów z bezwzględną wartością pozycji
 • Detekcja z dokładnością mikrometryczną przy bardzo małej tolerancji obiektów
 • Pasuje do wszystkich rozpowszechnionych na świecie rowków C wzgl. przy użyciu adaptera również do rowków T niezależnie od profilu chwytaka i siłownika
 • Oszczędza czas podczas pierwszej instalacji i wymiany urządzenia – wystarczy umieścić czujnik w rowku od góry. Nie ma konieczności demontowania zaślepek napędu.
 • Prewencyjne monitorowanie stanu napędów pneumatycznych i procesów maszynowych za pomocą funkcji diagnostyki elementów wykonawczych i procesów

Przegląd

Bardzo precyzyjne czujniki położenia do chwytaków i siłowników miniaturowych

Czujniki położenia MPS-G rejestrują w sposób ciągły, bezpośredni i bezkontaktowy pozycję palców chwytaków pneumatycznych oraz ustawienie tłoków siłowników miniaturowych. Ten magnetyczny system pomiaru drogi o kompaktowej konstrukcji mierzy przy tym pozycje z mikrometryczną dokładnością. Czujnik można umieścić łatwo w rowkach C lub też za pomocą adaptera w rowkach T i równie łatwo zamocować na napędzie. MPS-G jest dostępny w dwóch wariantach produktu: jako czujnik z analogowym wyjściem napięciowym oraz jako czujnik IO-Link z profilem Smart Sensor oraz trzema regulowanymi wyjściami cyfrowymi. Dzięki temu firma SICK oferuje odpowiednie rozwiązania, spełniające różne wymogi aplikacji. Za pośrednictwem IO-Link MPS-G dostarcza ponadto obszerne dane diagnostyczne, m.in. dane dotyczące mocy napędów pneumatycznych lub też dane związane z zadaniami Condition Monitoring w instalacjach.

Przegląd
 • Informacja zwrotna na temat pozycji z zakresem pomiarowym do 50 mm
 • Maksymalnie 3 cyfrowe sygnały przełączające
 • 16 punktów przełączających za pośrednictwem IO-Link
 • Uczenie (Teach-in) dynamiczne z użyciem do 3 sygnałów przełączających
 • Dane diagnostyczne elementów wykonawczych: prędkość tłoka, skok siłownika, natężenia pól magnetycznych itp.
 • Dane procesowe: temperatura, drgania, pozycja, maks. przyspieszenie

Zalety

Perfekcyjna integracja

Czujnik położenia MPS-G został zaprojektowany zgodnie z wymogami techniki obsługi i montażu oraz robotyki. Oznacza to nie tylko nadzwyczaj kompaktową konstrukcję czujnika przeznaczonego do rowka C, lecz również wysoką odporność zastosowanych komponentów oraz trwałość materiałów.

MPS-G pokrywa zakres detekcji od 50 mm – i to w przypadku długości głowicy czujnika jedynie 25 mm

Montaż czujnika MPS-G w rowku czujnika bez konturu zakłócającego stanowi w przypadku zastosowań w ruchu doskonałą ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi

Do każdej pozycji montażu dostępny jest odpowiedni przewód łączący pomiędzy głowicą czujnika oraz elementem obsługowym

Ciągły odczyt pozycji – perfekcyjnie dostosowany do chwytaka oraz małych siłowników pneumatycznych.

Elastyczna możliwość odpasowania do każdego wymagania – za pomocą innowacyjnych koncepcji obsługi

Każda aplikacja jest inna. Ale dzięki MPS-G można zawsze znaleźć rozwiązanie dla prawie każdego zadania detekcji: kontrolowanie pozycji palców chwytaka, pomiar elementów obrabianych, monitorowanie procesów wtłaczania lub też po prostu precyzyjne rozpoznawanie położeń końcowych. Wysoce precyzyjne wartości pozycji można przekazywać albo bezpośrednio jako sygnały analogowe oraz za pośrednictwem IO-Link jako dane procesowe lub też przetwarzać na cyfrowe informacje dotyczące przełączania i wykorzystywać w takiej formie.

Idealny w przypadku zmiennych wielkości elementów obrabianych oraz tolerancji elementów

Na podstawie bezwzględnych wartości pozycji można w sposób elastyczny i indywidualny generować sygnały przełączające

Za pomocą innowacyjnej, dynamicznej funkcji uczenia (Teach-in) czujnik przejmuje samoczynnie ustawienie punktów przełączania

Jako wysoce precyzyjny, magnetyczny system pomiaru drogi MPS-G dostarcza wartość pozycji oraz dwa, trzy lub więcej punktów przełączania w celu rozróżnienia pomiędzy pozycjami chwytaka lub siłownika. Zakres funkcji oraz możliwości konfiguracji czujnika zależą przy tym od interfejsu komunikacyjnego oraz wybranej opcji uczenia (Teach-in).

Monitorowanie stanu napędów pneumatycznych

Napędy pneumatyczne zużywają się, jak każdy inny komponent mechaniczny. Za pomocą czujnika MPS-G można jednakże w odpowiednim czasie zidentyfikować komponenty krytyczne, ustawić je ponownie lub wymienić, unikając tym samym nieplanowanych przestojów maszyn. W przypadku elementów wykonawczych MPS-G zapewnia większą przejrzystość procesów. Także niedozwolone ingerencje personelu obsługi można śledzić wstecz za pomocą czujnika położenia. MPS-G dostarcza podstawowych danych, umożliwiających optymalne oraz monitorowanie stanu napędów pneumatycznych – i to całkiem bez instalacji dodatkowych komponentów.

MPS-G dostarcza dane na temat możliwego zużycia lub też nieoptymalnego ustawienia siłowników

Prędkość przesuwania, pokonany skok siłownika, czas przebywania w położeniach końcowych oraz natężenia pola magnetycznego – oto tylko kilka przykładów danych diagnostycznych, jakie generuje MPS-G

MPS-G dostarcza podstawowych danych, umożliwiających optymalne oraz monitorowanie stanu napędów pneumatycznych – i to całkiem bez instalacji dodatkowych komponentów.

Diagnostyka

Wyposażone w różne funkcje diagnostyczne inteligentne czujniki pozwalają spojrzeć w przyszłość, aby na wczesnym etapie wykryć odchylenia od docelowego przebiegu procesu i zapobiec nieplanowanym przestojom w pracy maszyn lub instalacji. Oprócz właściwych danych czujników Smart Sensors potrafią dzięki temu dostarczać wielu cennych informacji na temat stanu maszyny, instalacji lub też procesu.

Smart Sensors generują nawet samoczynnie komunikat, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo pracy. Dzięki konserwacji prewencyjnej można tworzyć elastyczne, dostosowane do potrzeb plany serwisowe, a tym samym obniżać koszty serwisu. A jeśli jednak mimo to wystąpią problemy, kompleksowe funkcje wizualizacji umożliwiają łatwe znalezienie ich przyczyny, co ogranicza nieplanowane przestoje w pracy instalacji do minimum.

Analiza wibracji

Uszkodzone, zużyte lub też obluzowane elementy zmieniają charakterystyczny wzór wibracji maszyny. Wyposażony w funkcje diagnostyczne Smart Sensor MPS-G analizuje wibracje krytycznych elementów w maszynie pod względem zakresu czasu i częstotliwości.

Pomiar temperatury

Monitorowanie temperatury stanowi istotny wkład w zapewnienie jakości procesów oraz produkcji. Smart Sensor MPS-G z funkcjami diagnostycznymi rejestruje zmiany temperatury w aplikacji.

Monitorowanie położenia

Wyposażony w funkcje diagnostyczne Smart Sensor MPS-G może monitorować swoje położenie wzgl. położenie części maszyny, na której jest on zamontowany.

Maksymalna dostępność eksploatacyjna dzięki konserwacji prewencyjnej

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
 • Przegląd danych technicznych

  Przegląd danych technicznych

  Funkcja wyjściaAnalogowy / IO-Link
  IO-Link– / ✔
  Funkcja uczenia Teach-inTak
  Cechy szczególneBezpieczny montaż przy całkowitym schowaniu w rowku
  Budowa siłownika z adapterem

  Siłownik z rowkiem T

  Siłownik okrągły

  Siłowniki profilowe i siłowniki ze szpilkami ściągającymi

  Zakres pomiarowy50 mm
  Długość obudowy25 mm
  Napięcie zasilające

  13 V DC ... 30 V DC 1)

  10 V DC ... 30 V DC

  • 1) Od 12 V DC do 30 V DC w przypadku dezaktywowanego wskaźnika Out of Range.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania