Czujniki 2D LiDAR
LMS4000

Pomiar laserowy bez kompromisów – precyzyjny, szybki i niezawodny

Twoje korzyści

 • Precyzyjny pomiar szybko poruszających się, zarówno małych, jak i dużych obiektów niezależnie od ich kształtu, koloru czy właściwości powierzchni.
 • Dokładny odczyt obiektów przy dużej głębi ostrości i szerokim zakresie dynamiki bez zewnętrznego oświetlenia lub dodatkowego lasera liniowego.
 • Odpowiednie do potrzeb rozszerzenie zakresu pomiarowego poprzez montaż kilku urządzań obok siebie bez wzajemnego wpływu poszczególnych urządzeń.
 • Szybki montaż, wysoka dostępność eksploatacyjna, łatwa konserwacja

Przegląd

Pomiar laserowy bez kompromisów – precyzyjny, szybki i niezawodny

Czujnik 2D LiDAR LMS4000 doskonale sprawdza się w logistyce wewnętrznej, obsłudze materiału i wszystkich obszarach zastosowań, w których konieczne jest dokładne analizowanie i przemieszczanie towarów. Czujnik LMS4000 firmy SICK to idealne rozwiązanie do pomiaru i analizy oraz dalszego przetwarzania informacji o obiektach, takich jak kształt, objętość czy właściwości powierzchni. Czujnik ten wykonuje precyzyjne pomiary niezależnie od pozycji obiektów w pojemnikach, kartonach, na paletach, a także obiektów stojących osobno lub dotykających się. Zapewnia przy tym wysoką dokładność odczytu i szeroki zakres dynamiki. Gwarantuje to wysoką przepustowość przy jednocześnie wysokim bezpieczeństwie procesów i niewielkich nakładach na konserwację.

Przegląd
 • Precyzyjny pomiar, nawet przy bardzo ciemnych lub połyskujących obiektach
 • Duża rozdzielczość kątowa zapewniająca dużą gęstość punktów pomiarowych
 • Pomiar z wysoką prędkości i rozdzielczością 600 Hz oraz szybkie przesyłanie danych w standardzie Gigabit Ethernet
 • Synchronizacja urządzeń bez wzajemnego wpływu
 • Przyłącza M12 przeznaczone do zastosowań przemysłowych

Zalety

Wszechstronne urządzenie do różnych zastosowań

Czujnik 2D LiDAR LMS4000 dostarcza jako pojedyncze elementy w ramach produkcji zautomatyzowanej dokładne dane na temat pozycji i wielkości różnych obiektów. Czujnik przekazuje te dane, często w połączeniu z enkoderem, do zewnętrznego modułu analizującego. Wynikają z tego bardzo różnorodne obszary zastosowań, takie jak na przykład w przypadku określania objętości lub położenia obiektów, Pick & Place względnie zadań paletyzacji i depaletyzacji, kontroli pustych pojemników, inspekcji jakości ogniw słonecznych, poprzez bloki silników aż po części samolotowe, pociągi lub ściany tuneli.
Paletyzacja i depaletyzacja Ze względu na bardzo wysoką dokładność pomiaru oraz duży zakres dynamiki dla LMS4000 nie stanowią problemu również bardziej złożone zadania paletyzacji i depaletyzacji. Ustala on niezawodnie nawet najmniejsze przejścia pomiędzy różnymi elementami, nawet w przypadku bezpośredniej zmiany z bardzo jasnych na bardzo ciemne obiekty lub też intensywnie zmieniających się sytuacji oświetlenia.
Wykrywanie pustych pojemników Podczas kontroli pustych pojemników można wykrywać nawet obiekty o wielkości kostki lub też bardzo płaskie. Technologia LiDAR zapobiega większym efektom zacieniania na krawędzi skrzynki i zapewnia ponadto pełną elastyczność, jeśli chodzi o orientację oraz zmieniające się wielkości pojemników.
Systemy pomiaru objętości w logistyce Niezawodne dane dotyczące obiektów stanowią podstawę dokładnego obliczenia kosztów frachtu. Certyfikowany system śledzenia i pozycjonowania VMS5x00 dostarcza dzięki dokładności pomiaru do 5 mm x 5 mm x 2 mm precyzyjnych danych we wszystkich kierunkach. LMS4000 umożliwia wysoką przepustowość materiału w centrach logistycznych i centrach dystrybucji przy prędkościach taśm do 4 m/s.
Pomiar pojazdów w obszarach zewnętrznych LMS4000 mierzy precyzyjnie również bardzo duże obiekty, takie jak pociągi, części samolotowe, tunele lub kontenery frachtowe, w związku z czym można wykryć uszkodzenia, odkształcenia lub też inne wady materiałowe. Powstaje przy tym możliwość zsynchronizowania ze sobą również wielu urządzeń i/albo zastosowania wariantów urządzeń z powiększonym zakresem roboczym.
Pomiar obiektów w przemyśle drzewnym Na podstawie danych pomiarowych LMS4000 można utworzyć chmury punktów 3D obiektów o wysokiej rozdzielczości. W ten sposób można na przykład w przemyśle drzewnym, ale także spożywczym ustalić optymalne punkty chwytania oraz cięcia do dalszej obróbki.
Kontrola jakości wewnątrz budynków LMS4000 nadaje się doskonale do inspekcji jakościowej bloków silników, obudów lub też innych obiektów metalowych i niemetalowych. Za pomocą na przykład porównania konturów z obiektem referencyjnym można niezawodnie ustalić, czy wszystkie części są prawidłowo zamocowane, otwory prawidłowo rozmieszczone oraz czy nie występują uszkodzenia.

Dzięki wysokiej precyzji, prędkości oraz gęstości punktów LMS4000 jest to uniwersalne urządzenie do pomiaru objętości, kontroli jakości oraz zadań paletyzacji. Duże i małe, jasne i ciemne obiekty nie sprawiają czujnikowi LiDAR żadnych problemów.

Pomiar obiektów – szybko i precyzyjnie

LMS4000 mierzy obiekty szybko i precyzyjnie, niezależnie od ich kształtu, koloru lub też właściwości powierzchni. Kąt otwarcia rzędu 70° zapewnia szeroki obszar skanowania, który laser próbkuje w sposób ciągły z częstotliwością 600 Hz za pośrednictwem obracającego się, sześciokątnego lustra. Każdy skan generuje przy tym 841 pojedynczych punktów pomiarowych. Zastosowanie lasera światła czerwonego w widzialnym spektrum ułatwia dokładne ustawianie.

 • Duży zakres roboczy

Obiekty o wysokości rzędu 1 m są mierzone przez LMS4000 w sposób ciągły na szerokości 2,6 m. W przypadku obiektów o wysokości 2 m szerokość pola pomiarowego może wynosić do 1,4 m. Warianty urządzenia o zwiększonym zasięgu umożliwia ponadto nawet pomiar obiektów o przekroju poprzecznym 3 m x 3 m lub także 4 m x 2 m.

 • Ukierunkowane sterowanie i redukcja transmisji danych

Skaner laserowy można w sposób ukierunkowany włączać i wyłączać za pomocą fotoprzekaźników lub poleceń w oprogramowaniu. W związku z tym dane są przesyłane tylko wtedy, gdy rzeczywiście wykonywany jest pomiar obiektu. Filtry wewnętrzne umożliwiają ukierunkowaną redukcję danych do specyficznych aplikacji i odciążają w ten sposób dodatkowo cały system.

 • Precyzyjna i niezawodna metoda pomiaru

Metoda Continous Wave bazuje na zasadzie korelacji fazowej. Obiekt odbija przy tym w sposób ciągły emitowaną wiązkę promieni lasera na odbiornik skanera laserowego. Na podstawie wynikowej różnicy czasu przebiegu fazowego pomiędzy wiązką nadawaną oraz odbieraną można precyzyjnie ustalić odległość. Równocześnie zaś metoda pomiaru jest odporna na wpływy zewnętrzne, np. ze względu na światło zewnętrzne lub też wahania temperatury.

 • Cztery kanały danych

Oprócz danych odległości czujnik przekazuje w razie potrzeby także wartości remisji, korekcji kąta oraz jakości. Dzięki temu można uwidocznić nawet niewielkie różnice w kolorze oraz teksturze obiektów, skompensować działające na czujnik przyspieszenia, jak również zidentyfikować krytyczne punkty pomiaru. Format danych wyjściowych można przy tym indywidualnie rozszerzyć lub zredukować o jeden kanał.

 • Rozszerzanie zakresu pomiarowego

Zastosowanie wielu skanerów laserowych eliminuje efekty zacienienia i umożliwia większe pola pomiaru. Silniki obracających się luster można ze sobą zsynchronizować za pomocą systemu, w związku z czym urządzenia nie wpływają na siebie wzajemnie.

Precyzyjny i niezawodny pomiar obiektów o dużej głębi ostrości oraz szerokości pola pomiaru. Cztery kanały danych można łączyć ze sobą w dowolny sposób, a przesyłanie danych można włączyć w razie potrzeby za pomocą sterownika lasera.

Cyfrowe filtry w celu zapewnienia wyższej wydajności

Cyfrowe filtry do obróbki wstępnej oraz optymalizacji zmierzonych wartości dodatkowo podnoszą wydajność LMS4000. Dzięki temu można dostosować skaner laserowy bezpośrednio do odpowiedniego zastosowania. Można niezawodnie uniknąć zakłóceń oraz zoptymalizować ilość danych przekazywanych do dalszego procesu.
Filtr obszaru skanowania Rejestruje dane wyłącznie w obrębie zdefiniowanego zakresu kątowego
Filtr krawędziowy Zapobiega nieprawidłowym lub ekstremalnym wartościom odległości na krawędziach
Filtr prostokątny Umożliwia prawidłowe dane wyłącznie w obrębie zdefiniowanego, czworokątnego obszaru
Filtr mediany Wygładza punkty pomiarowe na podstawie swoich punktów sąsiednich i koryguje nietypowe wartości pomiarowe
Kompensacja połysku Zapewnia ponownie widoczność jasnych obszarów obiektów, które w przeciwnym razie zostałyby ocenione jako nieprawidłowe ze względu na zbyt wysoki poziom odbieranego sygnału
Filtr wartości średniej Na podstawie zdefiniowanej uprzednio liczby skanów oblicza uśredniony arytmetycznie punkt pomiaru, ilość przekazywanych danych zmniejsza się o współczynnik głębokości uśrednienia

Ukierunkowane przetwarzanie danych dzięki różnorodnym możliwościom filtrowania redukuje nakłady w kolejnych etapach procesu.

Aplikacje

Pliki do pobrania