Zabezpieczenie budynku

Ochrona wartościowych przedmiotów, zarządzanie informacjami

Rozwiązania

Monitorowanie obiektów

Czujniki LiDAR firmy SICK zabezpieczają dzieła sztuki w Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu

Zobacz zwiastun

Ochrona granic obiektu

Większe korzyści dzięki inteligentnym czujnikom

Zobacz zwiastun
Zabezpieczenie budynku
Monitorowanie obiektów
Ochrona granic obiektu

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie aplikacja

przegląd

Ochrona wartościowych przedmiotów, zarządzanie informacjami

Bezpieczeństwo budynków obejmuje zabezpieczanie nieruchomości, budynków publicznych, ważnej infrastruktury, budynków przemysłowych, domów prywatnych i innych obiektów przed wandalizmem, kradzieżą, terroryzmem, włamaniem lub ucieczką. Rozwiązania budowlane i możliwości pracowników ochrony często docierają tu do swoich granic. Elektroniczne urządzenia ochronne firmy SICK do zastosowań stacjonarnych, przenośnych lub mobilnych optymalnie uzupełniają tradycyjne formy ochrony. Aby zoptymalizować czasy reakcji, zabezpieczanie odbywa się koncentrycznie: od ochrony granic, przez monitorowanie budynku z zewnątrz, aż po monitorowanie pomieszczeń wewnętrznych i obiektów.

trendy i aktualności

Pod parą w Muzeum Kolejnictwa w Petersburgu: laserowe skanery bezpieczeństwa S300 Mini

Nowoczesną instalację multimedialną w Muzeum Kolejnictwa w Petersburgu zabezpieczają dwa laserowe skanery bezpieczeństwa S300 Mini firmy SICK. Zabezpieczona w taki sposób, mierząca 4,5 m wysokości ściana wideo porusza się na odcinku ok. 22 m z dokładnością rzędu 1 mm na całej drodze przemieszczenia. W razie wystąpienia sytuacji awaryjnej ekran bezpiecznie zatrzymuje się dzięki czujnikom S300 Mini.

> Więcej

Bezpieczne przechowywanie towarów przed ich dystrybucją

Przedsiębiorstwo, które przesyła do USA ładunki lotnicze, jako niezawodny spedytor musi zgodnie z przepisami bezpieczeństwa żeglugi powietrznej chronić towar przed dostępem osób nieupoważnionych. Ze względu na to, że spedycja ma charakter niecertyfikowany, towary muszą być prześwietlane aparatem rentgenowskim, co jednakże oznacza dodatkowe koszty i czas. Przedsiębiorstwu może również bardzo zaszkodzić włamanie lub manipulacja. Możliwość dostarczenia towaru byłaby wtedy ograniczona, co mogłoby pogorszyć relacje z klientem. W centrum dystrybucyjnym w południowej Badenii stosuje się w tym celu system zabezpieczenia ogrodzeń i elewacji firmy Siemens, który działa z zastosowaniem czujników firmy SICK.

> Więcej

wyzwania

Wykrywanie Czujniki produkcji firmy SICK nadają się doskonale do kontroli obecności w obiektach wszelkiego rodzaju. W przypadku bezpieczeństwa budynków chodzi przede wszystkim o wykrywanie osób, co ma na celu uniemożliwienie niedozwolonego dostania się do budynku oraz na teren nieruchomości. Różne systemy alarmowe można w prosty sposób łączyć z czujnikami firmy SICK.
Zabezpieczenie

W dziedzinie zabezpieczeń budynków bardzo ważna jest ochrona samych budynków, terenu oraz dostępu, ale również ochrona osób i wartościowych przedmiotów. Dlatego też czujniki firmy SICK zabezpieczają budynki i teren przed włamaniem oraz ucieczką.

Identyfikacja W celu zapewnienia kontroli dostępu skanery kodów kreskowych oraz czytniki RFID firmy SICK odczytują w niezawodny sposób transpondery. W ten sposób można się upewnić, że do określonych budynków lub na określony teren mogą wejść wzgl. wjechać jedynie osoby lub pojazdy z uprawnieniem dostępu.
Pomiar Do rejestrowania czasu pobytu, kierunku ruchu oraz prędkości przemieszczania się obserwowanych osób można zastosować dane pozyskane przez laser czujników 2D LiDAR. Na podstawie tych danych można również sterować kamerami. Dzięki temu na monitorach monitoringu można łatwo odróżnić osoby uprawnione do przebywania w danym miejscu od ewentualnych złodziei.

Pliki do pobrania