Rozwiązania z zastosowaniem mutingu do podawania i odbierania materiału w zautomatyzowanych procesach w obrębie linii montażowej

Linia montażowa obejmuje często procesy ręczne oraz automatyczne. Skutkuje to tym, że niektóre obszaru montażu wykazują wysokie wymagania w odniesieniu do zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych podczas dostarczania i odbierania materiału. Za pomocą czujników mutingu firmy SICK – w połączeniu z pasującym do danego czujnika, działającym bezdotykowo elektroczułym wyposażeniem ochronnym (np. deTec) – można dostarczać przeznaczony do montażu produkt do tych obszarów bez konieczności zatrzymywania maszyny. Oprócz klasycznych rozwiązań mutingowych, złożonych z dwóch lub czterech fotoprzekaźników, firma SICK oferuje system bezpieczeństwa Safe Entry Exit. Zapewnia on rozróżnienie pomiędzy człowiekiem a maszyną za pomocą modułu oprogramowania, który nie jest zintegrowany ani ze sterownikiem bezpieczeństwa Flexi Soft firmy SICK, ani też ze sterownikiem SIMATIC S7 firmy Siemens.

 • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
  Udoskonalenia w dziedzinie bezpieczeństwa
  • Diagnostyka NFC i aplikacja dla smartfonów
  • Diagnostyka i automatyzacja za pośrednictwem IO-Link
  • Wykrywanie wzorców obiektów za pomocą Smart Box Detection
  • 2-sygnałowy muting
  • Inteligentna ochrona przed wejściem od tyłu
  • Konfiguracja wszystkich funkcji bez użycia oprogramowania
  • Zredukowana rozdzielczość: 1 lub 2 wiązki
  • Różne stopnie ochrony oraz warianty stworzone z myślą o atmosferach zagrożonych wybuchem
  Nowy wymiar mutingu
  • Możliwość łączenia z każdym elektroczułym wyposażeniem ochronnym typu 4
  • Alternatywa dla klasycznego mutingu do poziomu SILCL3 oraz PL e, posiadająca certyfikat TÜV
  • Odróżnianie człowieka od materiału bez dodatkowych czujników mutingu
  • Dostępne jako oprogramowania do urządzeń Siemens S7 lub Flexi Soft
  • Możliwość analizy przejść materiału za pomocą jednego sterownika