Inteligentne rozróżnianie człowiek–materiał podczas podawania i odbierania materiału

Na linii montażowej często występują procesy ręczne i zautomatyzowane. W związku z tym w niektórych obszarach montażu wymagania dotyczące zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych podczas podawania i odbierania materiału są wysokie. Optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa deTec4 spełnia te wymagania dzięki inteligentnej funkcji Smart Box Detection. Ponadto w wyniku tego nie są już potrzebne dodatkowe czujniki mutingu. W ten sposób prostokątny produkt przeznaczony do montażu (np. pralka) przechodzi przez obszary montażowe bez zatrzymywania maszyny. Dzięki wykrywaniu wzorca obiektu przez deTec4 kartony można przenosić na taśmie do lub z miejsca niebezpiecznego bez konieczności wyłączania maszyny. Położone powyżej pole ochronne deTec4 podczas przechodzenia przez cały czas pozostaje aktywne. W porównaniu do tradycyjnych rozwiązań mutingowych zwiększa to poziom bezpieczeństwa.

 • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
  Udoskonalenia w dziedzinie bezpieczeństwa
  • Diagnostyka NFC i aplikacja dla smartfonów
  • Diagnostyka i automatyzacja za pośrednictwem IO-Link
  • Wykrywanie wzorców obiektów za pomocą Smart Box Detection
  • 2-sygnałowy muting
  • Inteligentna ochrona przed wejściem od tyłu
  • Konfiguracja wszystkich funkcji bez użycia oprogramowania
  • Zredukowana rozdzielczość: 1 lub 2 wiązki
  • Różne stopnie ochrony oraz warianty stworzone z myślą o atmosferach zagrożonych wybuchem