Kontakt
Opinia

Technika magazynowa i przenośnikowa

Elastyczność i ekonomiczność – elementy zapewniające przewagę nad konkurencją w technice magazynowej i przenośnikowej

Technika magazynowa i przenośnikowa odgrywa kluczową rolę w obszarze logistyki wewnętrznej. Niezbędne są tu maksymalna przepustowość i optymalne wykorzystanie miejsca składowania. Niezwykle dynamiczne rynki, innowacyjne procesy logistyczne i zmieniające się transportowane materiały wymagają najwyższej elastyczności. Ważną rolę odgrywają tu czujniki. Firma SICK oferuje nie tylko kompletną ofertę czujników i usług, ale także dysponuje szerokim branżowym know-how. To pełen pakiet, który może znacznie przyczynić się do sukcesu techniki magazynowej i przenośnikowej klienta.

Technika magazynowa i przenośnikowa

Większa wydajność dla całego łańcucha dostaw

 
Inteligentne rozwiązania oparte na czujnikach firmy SICK przyczyniają się do postępów w budowaniu sieci
w obszarach produkcji i logistyki. 
 
 
Oparte na czujnikach rozwiązania dla robotyki
Robotics image
Oparte na czujnikach rozwiązania dla robotyki
Robotics image

Współpraca na równych prawach

Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

S300 Mini safety laser scanner: Pallet Shuttle System Application / AGC

From micron to mile. In all dimensions. Zasięg we wszystkich wymiarach, dokładne wyniki we wszystkich środowiskach.  

Dowiedz się więcej

TOP