Automatyczny załadunek bagażu na statkach wycieczkowych

Czujnik 2D LiDAR TiM781S jest wyposażony w połączenie obejmujące analizę pola ochronnego oraz bezpieczny streaming danych pomiarowych. Dlatego też czujnik ten nadaje się do współpracy człowieka i robota na statkach wycieczkowych, jak również do w pełni automatycznego załadunku bagażu. Z użyciem czujnika TiM781S można w sposób efektywny i szybki transportować bagaże dla dużej ilości pasażerów. Ułatwia to ponadto pracę personelu i automatyzuje powtarzalne czynności na pokładzie.

Mobilne roboty:
Move into new dimensions

Robotyka staje się mobilna – czy to w produkcji, w logistyce czy też w ramach serwisu. Rozwiązania oparte na czujnikach do wszystkich wariantów robotów mobilnych

Dowiedz się więcej