Przemysł okrętowy

Od początku na pokładzie

Zobacz zwiastun

Wkład w czyste powietrze nad morzami

Kontrola procesów i monitorowanie emisji

Rozwiązania analityczne monitorują na statkach emisję substancji szkodliwych do powietrza i zapewniają, że są spełniane wartości graniczne emisji. W przypadku zastosowania LNG jako paliwa w silnikach dwupaliwowych urządzenia pomiarowe na statkach MARSIC mierzą poziom metanu. Gazomierze FLOWSIC mierzą ponadto zużycie gazu silników zasilanych LNG.

Zobacz zwiastun

Na pewno na dobrym kursie

Wykrywanie ludzi

Nie ma recepty na wysoką morską falę, ale jest na ratowanie życia. Do monitorowania obszarów zewnętrznych na statkach używane są często kamery wideo. Tworzą one w połączeniu z czujnikami LiDAR firmy SICK niezawodną kombinację systemów informujących o ludziach za burtą i w ten sposób pomagają w ratowaniu życia.

Systemy pomiaru przepływu firmy SICK

Gotowe rozwiązania do pomiaru gazu ziemnego

Zobacz zwiastun

Zawsze aktualne dane

Z czujnika do chmury

Ponad 40 000 rozwiązań czujnikowych firmy SICK nadaje się do prawie każdego zastosowania na pokładzie. Czujniki zapewniają zawsze dostępność danych. Pojedyncze urządzenie lub rozwiązanie systemowe: za pośrednictwem chmury możliwa jest efektywna komunikacja danych – na pokładzie poszczególnych statków całej floty, jak też w przypadku połączonego globalnie w sieć rejsu.

Więcej

Oferta firmy SICK

Konserwacja i naprawa

Doradztwo, planowanie, projektowanie, usługi inżynieryjne oraz instalacja i uruchamianie – SICK oferuje wszystkie te usługi. Oczywiście firma SICK służy Państwu w sposób szybki i nieskomplikowany pomocą również w zakresie konserwacji i naprawy – na spokojnym i wzburzonym morzu.

Więcej
Przemysł okrętowy
Wkład w czyste powietrze nad morzami
Na pewno na dobrym kursie
Systemy pomiaru przepływu firmy SICK
Zawsze aktualne dane
Oferta firmy SICK

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie aplikacja

przegląd

Od początku na pokładzie

Green Shipping, efektywne napędy, bezpieczeństwo i cyfryzacja na pokładzie: konstruktorzy, stocznie i armatorzy pracują nad przyszłościowymi koncepcjami komunikacji morskiej. Uczestniczy w tym również technologia czujnikowa firmy SICK. SICK zapewnia zarówno kompleksowe doradztwo podczas prac inżynieryjnych, instalacji oraz uruchamiania swoich czujników oraz rozwiązań czujnikowych.

Trendy i aktualności

Etapowe zwycięstwo: za presją podążają czyny

Oficjalnie rozpoczęła się morska transformacja energetyczna, która w międzyczasie osiągnęła ambitny poziom. Czujniki firmy SICK mierzą emisję CO2 z procesów spalania i są dopuszczone na poziomie UE oraz międzynarodowym do raportowania emisji. W przyszłości nastąpi na pokładzie jeszcze więcej zmian.

> Więcej

Odstęp na pokładzie: rozwiązania czujnikowe firmy SICK na statkach w czasach dystansu społecznego

Wraz z możliwościami liczenia osób w zdefiniowanych otwartych i zamkniętych pomieszczeniach, jak również zabezpieczaniem zalecanego odstępu minimalnego firma SICK oferuje rozwiązania czujnikowe, które nie przetwarzają danych osobowych. Dzięki temu armatorzy mogą spełniać wymogi przepisów ochrony danych, a jednocześnie nowych koncepcji higienicznych, mających na celu zapobieganie infekcjom.

> Więcej

Czas na wodór

Aby przyspieszyć przejście z energii kopalnych na odnawialne, niezbędne jest efektywne i tanie wytwarzanie zielonego wodoru. Firma SICK wspiera te dążenia za pomocą precyzyjnie dostosowanej technologii czujników w wielu punktach pomiarowych i stale prowadzi prace nad rozwojem technologii zapewniających przyszłościowe wykorzystanie wodoru.

> Więcej

Pliki do pobrania