Rozpoznawanie elementów w chwytaku robota

Czujniki indukcyjne, fotoprzekaźniki oraz magnetyczne czujniki do siłowników nadzorują pobieranie elementów blaszanych przez chwytak. Indukcyjne czujniki zbliżeniowe o płaskiej budowie, takie jak IQM, albo fotoprzekaźniki w wersji miniaturowej lub małej mają optymalne cechy do rozpoznawania elementów i zajmują niewiele miejsca na chwytaku. Za pomocą magnetycznego czujnika do siłowników MZ2Q-C nadzorowane są dwa punkty załączania. W ten sposób można nadzorować zarówno otwieranie, jak i zamykanie chwytaka za pomocą tylko jednego czujnika.

Logistyka produkcji staje się inteligentna

Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji

Dowiedz się więcej

Robotics image
Robotics image

Współpraca na równych prawach

Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej