Odbieranie prefabrykowanych elementów do montażu

Robot samodzielnie pobiera elementy dostarczone na transporterach. System wizyjny znajduje pozycję chwytu odpowiednią dla danego elementu i kieruje robota do odpowiedniego miejsca — niezależnie od tolerancji położenia na transporterze. Elementy są wówczas odkładane w maszynie do dalszej obróbki z najwyższą dokładnością. Wymiana urządzeń nie stanowi problemu, gdyż system wizyjny dysponuje zintegrowanymi narzędziami do kalibracji i komunikacji z robotem. Pozycja robota jest rejestrowana na podstawie obrazu kalibracyjnego.

 • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
  System pozycjonowania robota do lokalizacji części 3D na transporterach.
  • Precyzyjna i szybka lokalizacja części
  • Wstępnie skalibrowane urządzenie autonomiczne
  • Połączenie pomiarów 2D i 3D
  • Obliczanie wartości korekty dla chwytaka robota
  • Interfejs użytkownika oparty na serwerze internetowym
  • Narzędzia ułatwiające integrację z robotem
  • Możliwość połączenia kilku urządzeń

Logistyka produkcji staje się inteligentna

Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji

Dowiedz się więcej

Robotics image
Robotics image

Współpraca na równych prawach

Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej