Zautomatyzowana komora robotów

Zautomatyzowana komora robotów
Węzeł – szczegóły 1
Stacja pobierania elementów
Węzeł – szczegóły 2
Montaż
Węzeł – szczegóły 3
Obróbka
Węzeł – szczegóły 4
Stacja odbioru