Kontakt
Opinia

Produkcja kwasu siarkowego

Kwas siarkowy jest ważnym środkiem chemicznym, stosowanym w szczególności podczas produkcji nawozów. Produkty pośrednie, takie jak SO2 i SO3, mają jednak silnie korozyjne właściwości. Te tlenki oraz ich kwasy cechują się podwyższonym punktem rosy, co stanowi duże wyzwanie na etapie analizy po zakończeniu ekstrakcji. Nowoczesna ekstrakcja w wysokiej temperaturze jest znacznie lepsza od tradycyjnej ekstrakcji w niskiej temperaturze – zarówno na etapie kontroli procesów, jak i monitorowania emisji. Do typowych zastosowań należy analiza SO2 i O2 na wlocie pieca kontaktowego oraz SO2, SO3 lub H2SO4 w kominie.

 • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
  Symultaniczne monitorowanie procesu maks. 6 składników pomiarowych
  • Symultaniczny pomiar maks. 6 składników
  • Kuwety procesowe do 60 barów i 200°C
  • Automatyczne przełączanie punktów pomiarowych
  • Zintegrowane urządzenie kalibracyjne (opcja)
  • Urządzenia zabezpieczające do pomiaru mieszanin toksycznych lub palnych
  • Zaawansowana obsługa za pośrednictwem komputera i oprogramowania SOPAS ET
  • Elastyczny system modułowy I/O
TOP