Kontakt
Opinia

Chlor

Chlor jest ważną substancją wyjściową do wytwarzania produktów pośrednich, takich jak EDC i VMC. Jest wytwarzany w procesie elektrolizy wodnego roztworu soli kamiennej (NaCl), podczas której uwalniane są wysoce reaktywne gazy – chlor i wodór. Analizatory muszą szybko wykrywać jakąkolwiek dyfuzję śladowych ilości wodoru do chloru w celu uniknięcia wybuchu. Podczas produkcji EDC i VCM konieczne jest wykrywanie niewielkich ilości wilgoci w celu zapobiegania korozji w rurociągach i reaktorach. W tych procesach analizatory w znaczący sposób przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności eksploatacyjnej instalacji.

 • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
  Symultaniczne monitorowanie procesu maks. 6 składników pomiarowych
  • Symultaniczny pomiar maks. 6 składników
  • Kuwety procesowe do 60 barów i 200°C
  • Automatyczne przełączanie punktów pomiarowych
  • Zintegrowane urządzenie kalibracyjne (opcja)
  • Urządzenia zabezpieczające do pomiaru mieszanin toksycznych lub palnych
  • Zaawansowana obsługa za pośrednictwem komputera i oprogramowania SOPAS ET
  • Elastyczny system modułowy I/O
TOP