Kontakt
Opinia

Surowce chemiczne i petrochemiczne

Produkcja surowców petrochemicznych i chemicznych charakteryzuje się szeroką paletą nieprzetworzonych materiałów, procesów chemicznych i produktów końcowych. Wyprodukowane surowce są używane przede wszystkim jako materiał wyjściowy w wielu zastosowaniach związanych z syntezą. Dostępność nieprzetworzonego materiału, duże ilości produkcyjne, globalna konkurencja i niskie marże to czynniki mające istotny wpływ na tę branżę. Z uwagi na wysoką reaktywność zastosowanych chemikaliów, wyposażenie instalacji musi spełniać szczególnie wysokie wymagania. Podczas gdy węglowodory są wysoce łatwopalne, komponenty nieorganiczne mogą być bardzo korozyjne, wybuchowe lub trujące. SICK oferuje odpowiednie rozwiązania dla stref zagrożonych wybuchem, zapewniające bezpieczną i niezawodną pracę.

Surowce chemiczne i petrochemiczne
TOP