Kontakt
Opinia

Przetwarzanie ropy naftowej

Z ropy naftowej wytwarza się w rafineriach wysokiej jakości paliwa, takiej jak LPG, benzyna, kerozyna czy olej napędowy. Do głównych procesów należą destylacja surowej ropy naftowej, konwersja (krakowanie, reformowanie, izomeryzacja), obróbka (np. odsiarczanie) oraz mieszanie produktów końcowych. Rafinerie muszą stawić czoła złożonym i szybko zmieniającym się warunkom rynku. Obejmuje to zarówno wahania jakości surowej ropy naftowej, wymaganą elastyczność oferty produktów, konieczność zachowania niskiej zawartości siarki, surowe wartości graniczne emisji, a także zmienność cen. Warunkiem zachowania konkurencyjności i rentowności jest stałe dostosowywanie do wymagań i optymalizacja. SICK oferuje sprawdzone w praktyce produkty i rozwiązania zarówno do aplikacji związanych z procesami, jak i z emisjami.

Przetwarzanie ropy naftowej
TOP