Kontakt
Opinia

Produkcja mocznika

Instalacje mocznika znajdują się zwykle w pobliżu instalacji amoniaku, ponieważ dostępne są substancje wyjściowe, takie jak CO2 i NH3. Komponenty te wchodzą w reakcję pod wysokim ciśnieniem, tworząc karbaminian amonu, który jako produkt pośredni ulega powolnemu rozkładowi na mocznik i wodę. Z uwagi na to, że roztwory karbaminianu są bardzo korozyjne, stale doprowadzane są niewielkie ilości powietrza w celu wytworzenia pasywnej warstwy tlenku, która chroni powierzchnię metali. SICK oferuje rozwiązania do kontrolowania procesu pasywacji oraz emisji pyłu, amoniaku i wody w kominie.

 • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
  Efektywna analiza procesu – również w trudnych warunkach
  • Wysoka selektywność dzięki wysokiej rozdzielczości spektralnej
  • Krótkie czasy reakcji
  • Nie jest wymagana kalibracja
  • Brak części ruchomych, przyrząd właściwie nie zużywa się
  • Bez pobierania i kondycjonowania gazu
  • Hermetyczne wykonanie do strefy zagrożonej wybuchem 2
TOP