Produkcja fosforanu amonu

Fosforan mono- i dwuamonowy (MAP, DAP) powstają podczas reakcji amoniaku z kwasem fosforowym. Powstały roztwór jest stężany, a następnie poddawany krystalizacji i granulacji, dzięki której powstaje stały i suchy produkt. Spaliny powstającej w trakcie tego procesu zawierają NH3, HF oraz dużą ilość pyłu. Z reguły substancje te są oddzielane w płuczce gazu. Aby możliwe było przestrzeganie przepisów w zakresie emisji, należy kontrolować resztkowe ilości NH3, HF oraz pył. Każdy system analityczny musi uwzględniać silne tworzenie się soli w celu zapewnienia niezawodnej pracy.

 • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
  Niezawodny pomiar zawartości pyłów w wilgotnych gazach
  • Od bardzo niskich do średnich stężeń pyłów
  • Pobór i zwrot gazu w jednej sondzie
  • Kontrola zanieczyszczenia
  • Automatyczna kontrola punktu zerowego i punktu odniesienia
  • Łatwa parametryzacja i wygodna obsługa – opcjonalnie za pomocą dodatkowego wyświetlacza do zdalnego sterowania
  • Zintegrowane monitorowanie systemu do wczesnego wykrywania wymaganej konserwacji