Kontakt
Opinia

Nawozy

Nawozy to powszechnie stosowane chemikalia nieorganiczne, używane w rolnictwie i dostarczające substancji odżywczych wielu gatunkom roślin uprawnych. Motorem napędowym branży nawozów jest stale zwiększająca się liczba ludności na świecie. Konieczne jest jednak dostosowanie produkowanych ilości do lokalnego zapotrzebowania i oferowanie prawidłowych mieszanek produktów o odpowiedniej jakości. Faza stała jest wytwarzana w wodnym roztworze poprzez reakcję amoniaku z różnymi kwasami, takimi jak kwas azotowy, kwas siarkowy i kwas fosforowy. Korozyjne i wysoce reaktywne właściwości substancji biorących udział w tym procesie stanowią duże wyzwanie dla wszystkich części instalacji. Firma SICK oferuje wiele dopasowanych i zoptymalizowanych rozwiązań zarówno do aplikacji związanych z procesami, jak i z emisjami.

Nawozy
TOP