Kontakt
Opinia

Instalacje przemysłowe

W rafineriach i fabrykach środków chemicznych znajdują się często różne instalacje zasilające. Zapewniają one podawanie środków niezbędnych do produkcji, bezpieczeństwo eksploatacji w razie awarii i przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska. Do typowych zadań i urządzeń należą instalacje zasilania elektrycznego, wytwarzania pary, wymienniki ciepła, pochodnie gazowe, spalarnie odpadów, instalacje odzysku siarki, zbiorniki magazynowe i systemy obróbki ścieków. Choć procesy te nie mają bezpośredniego związku z produkcją chemiczną, odgrywają dużą rolę w codziennej eksploatacji instalacji i stanowią znaczącą część łącznych kosztów produkcji. SICK oferuje niezawodne rozwiązania zapewniające maksymalną funkcjonalność i dostępność eksploatacyjną urządzeń.

Instalacje przemysłowe
TOP