Przemysł chemiczny, przemysł petrochemiczny i rafinerie

Niezawodne rozwiązania do pomiaru gazu, pyłu oraz przepływu

Rozwiązania

Kontrolowanie emisji

Czyste spaliny dzięki inteligentnej technice pomiarowej

Więcej

Monitorowanie gazu spalanego w pochodni

Niezawodny pomiar gazu nawet przy niewielkich prędkościach przepływu

Więcej

Oddzielanie, wykorzystywanie i przechowywanie dwutlenku węgla

Rozwiązania firmy SICK do zastosowań CCUS

Więcej

Nawozy

Firma SICK obniża koszty procesów jednego z największych producentów nawozów na świecie

Więcej

Czas na wodór

Aby przyspieszyć przejście z energii kopalnych na odnawialne, niezbędne jest efektywne i tanie wytwarzanie zielonego wodoru. Firma SICK wspiera te dążenia za pomocą precyzyjnie dostosowanej technologii czujników w wielu punktach pomiarowych i stale prowadzi prace nad rozwojem technologii zapewniających przyszłościowe wykorzystanie wodoru.

Więcej
Przemysł chemiczny, przemysł petrochemiczny i rafinerie
Kontrolowanie emisji
Monitorowanie gazu spalanego w pochodni
Oddzielanie, wykorzystywanie i przechowywanie dwutlenku węgla
Nawozy
Czas na wodór

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie aplikacja

Wynik 1 - 8 z 17

przegląd

Niezawodne rozwiązania do pomiaru gazu, pyłu oraz przepływu

Rafinerie i fabryki chemiczne to miejsca cechujące się bardzo wysokimi wymaganiami. Do czynników mających istotny wpływ na tę branżę należy przetwarzanie dużych ilości substancji niebezpiecznych, wysoka dynamika rynków, duża globalna konkurencja i surowe standardy ochrony środowiska. Automatyzacja procesów na wielu płaszczyznach i w całym łańcuchu tworzenia wartości ma duży wpływ na rentowność instalacji, ponieważ zapewnia bezusterkową pracę i maksymalne bezpieczeństwo. W szczególności analizatory procesów w znaczącym stopniu przyczyniają się do obniżenia kosztów produkcji, zwiększenia wydajności produkcji i bezpieczeństwa, a także przestrzegania lokalnych przepisów dotyczących emisji. Pełnią one ważną rolę i umożliwiają osiągnięcie maksymalnej wydajności i dostępności eksploatacyjnej w różnych częściach instalacji.

Trendy i aktualności

Na początku jest wodór

Najważniejsze procesy związane z wytwarzaniem wodoru to reforming parowy, tzw. „Steam Reforming” lekkich węglowodorów, częściowe utlenianie węglowodorów lub węgla oraz elektroliza wody. Reforming parowy gazu ziemnego stanowi jednakże technikę dominującą o udziale ok. 90% w światowej produkcji wodoru. W przypadku procesów przemysłowych, związanych z produkcją amoniaku, firma SICK oferuje indywidualnie dostosowane rozwiązania do analizy gazu, przeznaczone do monitorowania procesów oraz emisji.

> Więcej

Ograniczanie zagrożeń w przemyśle procesowym

W przemyśle procesowym długookresowa dostępność eksploatacyjna instalacji oraz wysokie bezpieczeństwo eksploatacji pełnią nadrzędną rolę. Świat pracy zmienia się w zawrotnym tempie. Instalacje stają się coraz bardziej złożone, przepisy coraz bardziej surowe, a rozwiązania praktyczne w związku z transformacją energetyczną oraz ochroną środowiska są nieodzowne. Dlatego też zwiększa się ciśnienie wywierana na operatorów instalacji. Efektywność kosztowa, to tylko jeden punkt, który znajduje się w centrum uwagi. Kolejny istotny temat to bezpieczeństwo ludzi, ale również samej instalacji i wyposażenia.

> Więcej

Rozwiązania oparte na czujnikach dla platform mobilnych

Dzięki naszemu modułowemu portfolio rozwiązań dla platform mobilnych można teraz łatwo wdrożyć system prowadzenia po torze, nawigacji, pozycjonowania, wykrywania otoczenia, bezpieczeństwa i obsługi ładunków. Od małych systemów transportu samojezdnego po specjalistyczne pojazdy transportowe bez kierowcy – nasze czujniki obejmują całą gamę wózków samojezdnych. Spektrum sięga od ekonomicznych rozwiązań, takich jak prowadzenie po torze i proste zapobieganie kolizjom, po w pełni certyfikowane rozwiązania związane z bezpieczeństwem i zintegrowaną lokalizację konturów. Można je skalować i modułowo dostosowywać do indywidualnych zastosowań systemów transportu samojezdnego.

> Więcej

Pojedynek O2 – przetwornik laserowy kontra pomiar paramagnetyczny

Porównanie bezpośrednio u klienta nie pozostawia wątpliwości: przetwornik laserowy TRANSIC100LP firmy SICK naprawdę ma nosa do tlenu. Technologia TDLS może generować niższe koszty niż stosowany powszechnie pomiar paramagnetyczny nie tylko na etapie początkowej inwestycji w punkcie wykonywania pomiarów. Znacznie niższe są również koszty eksploatacji i utrzymania sprawności przy sterowaniu atmosferą gazu obojętnego.

> Więcej

Zakresy stosowania

Kontrola procesów

Optymalizacja oraz regulacja procesów mają na celu zwiększenie wydajności produkcji, a równocześnie zmniejszenie ilości odpadów, jak również zapobieganie przekraczaniu ograniczeń eksploatacyjnych instalacji. Stanowią one kluczowe czynniki, decydujące o wydajności produkcji w codziennej pracy. Analizatory dostarczają cennych informacji na temat składu przepływów procesowych w obrębie całego łańcucha wytwarzania wartości. Dostarczane przez nie dane są często integrowane z systemami sterowania procesami w celu umożliwienia zamkniętego obwodu regulacyjnego.

Kontrola jakości

Za pomocą kontroli jakości zapewniane jest, że zarówno substancje wyjściowe, jak również produkty końcowe spełniają wymagane specyfikacje dotyczące czystości. Przyczynia się ona ponadto w zasadniczy sposób do rentowności instalacji, ponieważ produkty wybrakowane mają negatywny wpływ na cenę sprzedaży. Analizatory procesowe są stosowane do pomiaru produktów głównych w przypadku stężeń bliskich 100%, jak również do dokładnego określania zanieczyszczeń w zakresie ppm.

Monitorowanie emisji

Niektóre substancje chemiczne to substancje szkodliwe, ponieważ szkodzą środowisku naturalnemu i stanowią zagrożenie dla zdrowia. Tego rodzaju substancje powstają zazwyczaj w trakcie procesów spalania i ulatują zwykle w postaci spalin przez komin. W celu spełnienia wymogów lokalnych przepisów dotyczących emisji w wielu instalacjach stosowane są systemy ciągłego pomiaru emisji (CEMS) oraz systemy rejestracji danych, służące do monitorowania substancji szkodliwych.

Bezpieczeństwo i ochrona

Ochrona personelu i bezpieczeństwo instalacji mają zawsze najwyższy priorytet. Wszystkie węglowodory są palne i w obecności tlenu stwarzają bezpośrednie niebezpieczeństwo wybuchu. Inne substancje są z kolei ekstremalnie korozyjne lub trujące. Analizatory online mierzą przepływy procesowe lub też powietrze otoczenia w celu wykrywania krytycznych stanów procesów oraz wycieków. Niezawodne i szybkie analizy mają decydujące znaczenie, aby można było uniknąć awarii instalacji oraz wypadków.

Pomiar

Surowce, produkty końcowe i środki eksploatacyjne to cenne składniki w instalacji. Ze względu na dużą przepustowość materiałów w instalacjach chemicznych konieczne jest monitorowanie ich zużycia oraz produkcji z najwyższą dokładnością, aby możliwe było zapewnienie prawidłowego rozliczenia. Tak samo stale musi być monitorowana ilość emisji substancji szkodliwych. Przepływomierze ultradźwiękowe firmy SICK stanowią niezawodne rozwiązanie do pomiaru przepływu wielu gazów procesowych.

Serwis

Kompetentne doradztwo, wysokiej jakości usługi w zakresie planowania, szczegółowe projektowanie oraz usługi inżynieryjne, instalacja i uruchamianie – w przypadku firmy SICK wszystkie te usługi są dostarczane przez jeden podmiot. Oczywiście zapewniamy również niezawodne wsparcie techniczne w zakresie konserwacji oraz napraw – również po zakupie.

Pliki do pobrania