Kontakt
Opinia

Przemysł chemiczny, przemysł petrochemiczny i rafinerie

Bezpieczne i wydajne procesy w przemyśle chemicznym i petrochemicznym dzięki niezawodnej aparaturze analitycznej i czujnikom

Rafinerie i fabryki chemiczne to miejsca cechujące się bardzo wysokimi wymaganiami. Do czynników mających istotny wpływ na tę branżę należy przetwarzanie dużych ilości substancji niebezpiecznych, wysoka dynamika rynków, duża globalna konkurencja i surowe standardy ochrony środowiska. Automatyzacja procesów na wielu płaszczyznach i w całym łańcuchu tworzenia wartości ma duży wpływ na rentowność instalacji, ponieważ zapewnia bezusterkową pracę i maksymalne bezpieczeństwo. W szczególności analizatory procesów w znaczącym stopniu przyczyniają się do obniżenia kosztów produkcji, zwiększenia wydajności produkcji i bezpieczeństwa, a także przestrzegania lokalnych przepisów dotyczących emisji. Pełnią one ważną rolę i umożliwiają osiągnięcie maksymalnej wydajności i dostępności eksploatacyjnej w różnych częściach instalacji.

Przemysł chemiczny, przemysł petrochemiczny i rafinerie
TOP