Kontakt
Opinia

Przemysł chemiczny, przemysł petrochemiczny i rafinerie

Sichere und effiziente Prozesse in der chemischen und petrochemischen Industrie durch zuverlässige Analysentechnik und Sensoren

Bezpieczne i wydajne procesy w przemyśle chemicznym i petrochemicznym dzięki niezawodnej aparaturze analitycznej i czujnikom

Działająca w trybie ciągłym aparatura analityczna to kluczowy element w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, który pozwala zapewnić wysokie bezpieczeństwo i jakość produktów, a przy tym umożliwia maksymalną energooszczędność i ochronę środowiska. Ważnymi parametrami wykorzystywanymi do optymalnego sterowania przepływami materiałów i procesami są również przepływ, ciśnienie, temperatura i poziom napełnienia. Czujniki firmy SICK można wykorzystać do monitorowania procesów we wszystkich obszarach: od wytwarzania podstawowych substancji chemicznych po utylizację odpadów i ścieków.

Przemysł chemiczny, przemysł petrochemiczny i rafinerie
TOP