Kontakt
Opinia

Porty

Sprzeczność tylko pozorna: automatyzacja i ograniczenie ryzyka w portach i na terminalach

Zarządcy portów na całym świecie w coraz większym stopniu interesują się daleko idącą automatyzacją terminali i ograniczaniem ryzyka. Firma SICK pomaga klientom w identyfikacji, detekcji, pomiarach, zabezpieczaniu i zapobieganiu kolizjom, uwzględniając przy tym towary, dźwigi, wysięgniki, kontenery i niezbędny sprzęt portowy. Obszerne i szczegółowe branżowe know-how pozwoliło firmie SICK stać się preferowanym dostawcą rozwiązań sensorycznych do obsługi procesów portowych. Mocne strony firmy SICK to innowacyjne, szybkie projekty i implementacje całościowych rozwiązań zoptymalizowanych pod kątem klienta.

Porty

Większa wydajność dla całego łańcucha dostaw

 
Inteligentne rozwiązania oparte na czujnikach firmy SICK przyczyniają się do postępów w budowaniu sieci
w obszarach produkcji i logistyki. 
 
 

From micron to mile. In all dimensions. Zasięg we wszystkich wymiarach, dokładne wyniki we wszystkich środowiskach.  

Dowiedz się więcej

TOP