Wykrywanie i ustalanie pozycji przy odbiorze palet za pomocą aplikacji

Automatyczne przyjmowanie i wydawanie ładunków z magazynu, szczególnie na dużych wysokościach, wymaga precyzyjnego rejestrowania miejsca składowania i nośników ładunku. Technologia zdjęć 3D Visionary-T AP umożliwia pomiar zarejestrowanej objętości pomieszczenia bez konieczności przemieszczania czujnika. SensorApp Pallet Pocket Detection określa współrzędne zagłębień palety na podstawie danych pomiarowych 3D. Ze względu na możliwość uruchomienia aplikacji bezpośrednio w urządzeniu nie jest wymagana dodatkowa jednostka obliczeniowa. Uzyskane współrzędne celu i inne informacje z czujników można łatwo zintegrować z systemem sterowania wózka samojezdnego, co umożliwia precyzyjny odbiór ładunku z regału wysokiego składowania.

Mobilne roboty:
Move into new dimensions

Robotyka staje się mobilna – czy to w produkcji, w logistyce czy też w ramach serwisu. Rozwiązania oparte na czujnikach do wszystkich wariantów robotów mobilnych

Dowiedz się więcej