Wykrywanie i ustalanie pozycji przy odbiorze palet za pomocą aplikacji

Automatyczne przyjmowanie i wydawanie ładunków z magazynu, szczególnie na dużych wysokościach, wymaga precyzyjnego rejestrowania miejsca składowania i nośników ładunku. Technologia zdjęć 3D Visionary-T AP umożliwia pomiar zarejestrowanej objętości pomieszczenia bez konieczności przemieszczania czujnika. SensorApp Pallet Pocket Detection określa współrzędne zagłębień palety na podstawie danych pomiarowych 3D. Ze względu na możliwość uruchomienia aplikacji bezpośrednio w urządzeniu nie jest wymagana dodatkowa jednostka obliczeniowa. Uzyskane współrzędne celu i inne informacje z czujników można łatwo zintegrować z systemem sterowania wózka samojezdnego, co umożliwia precyzyjny odbiór ładunku z regału wysokiego składowania.

 • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
  Zdjęcie 3D – do wykrywania i określania pozycji zagłębień w palecie
  • Aplikacja SensorApp do automatycznego określania pozycji palet
  • Przetwarzanie wartości odległości z rozdzielczością 144 x 176 pikseli na zdjęcie
  • Zakres roboczy: od 1,5 do 3 m
  • Czas przetwarzania w celu wykrycia współrzędnych < 800 ms

Mobilne roboty:
Move into new dimensions

Robotyka staje się mobilna – czy to w produkcji, w logistyce czy też w ramach serwisu. Rozwiązania oparte na czujnikach do wszystkich wariantów robotów mobilnych

Dowiedz się więcej