Obsługa ładunków

Kontrola zajętości półki dla każdego zastosowania: rozwiązania 1D, 2D lub 3D. Gdy w magazynach używane są wózki samojezdne, niezbędna jest niezawodna kontrola zajętości półki. Jeśli pojazd próbuje umieścić nośnik ładunku na zajętej półce, prowadzi to do poważnych przerw w procesie i stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa. Dla różnych magazynów i nośników ładunku przeznaczone są określone technologie umożliwiające kontrolę zajętości półki. SICK oferuje odpowiednie rozwiązania dla każdego zastosowania – od jednowymiarowych czujników skanujących po trójwymiarowe czujniki pomiarowe.

Obsługa ładunków