Obliczanie pozycji dla lokalizacji pojazdu w oparciu o naturalne kontury

W przypadku nawigacji konturowej czujnik LiDAR skanuje istniejące kontury otoczenia i z pozyskanych w ten sposób danych pomiarowych tworzy mapę referencyjną. Podczas realizowanych później przejazdów pojazd lokalizuje swoją pozycję przez porównanie aktualnych danych pomiarowych z mapą. Nawigacja konturowa nie wymaga zatem instalacji żadnych sztucznych punktów odniesienia (np. odbłyśników), dzięki czemu trasa może być wyznaczana bardzo elastycznie. NAV-LOC dostarcza danych bezwzględnych dotyczących położenia i orientacji w miejscu pracy. LiDAR-LOC to rozszerzenie oferty kompatybilnych skanerów laserowych SICK, a także możliwość wykorzystania więcej niż jednego skanera blisko podłoża.

Mobilne roboty:
Move into new dimensions

Robotyka staje się mobilna – czy to w produkcji, w logistyce czy też w ramach serwisu. Rozwiązania oparte na czujnikach do wszystkich wariantów robotów mobilnych

Dowiedz się więcej

Logistyka produkcji staje się inteligentna

Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji

Dowiedz się więcej