Niezawodne wykrywanie pozycji docelowych do mutingu pola ochronnego

Wózek samojezdny AGV z robotem manipulacyjnym ustawia się przed stacją obróbki. Laserowe skanery bezpieczeństwa na wózku dostosowują się elastycznie do sytuacji, dzięki czemu pola ochronne obejmują teraz również cały obszar zagrożenia przy robocie. Aby to dostosowanie mogło nastąpić w bezpieczny sposób, wózek samojezdny AGV musi niezawodnie wykryć stację obróbki. Urządzenie microScan3 wykorzystuje pola detekcji konturów do wykrywania określonego konturu otoczenia. Za pomocą sterownika bezpieczeństwa można analizować te informacje i tłumić pola ochronne skanera microScan3.

 • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
  Bezpieczne połączenie w sieć i wysoka wydajność
  • Bezpieczna technologia sieciowa oparta na Ethernecie przemysłowym
  • Konfiguracja za pomocą programu Safety Designer
  • Bezpieczna integracja maks. 6 laserowych skanerów bezpieczeństwa
  • Bezpieczna integracja sterowników robotów poprzez Ethernet/IPTM CIP SafetyTM
  • Zintegrowane, niezawodne monitorowanie ruchu
  • Symultaniczne monitorowanie maks. 48 pól ochronnych
  Sterownik bezpieczeństwa, programowalny programowo
  • Sterownik bezpieczeństwa z modułową platformą sprzętową
  • Zapis konfiguracji we wtyczce systemowej
  • Bezpieczne łączenie sterowników w sieci za pomocą systemu Flexi Line
  • Bezpieczna kaskada czujników z Flexi Loop
  • Bezpieczne monitorowanie napędu
  • Bezpieczne monitorowanie wartości analogowej
  • Oprogramowanie konfiguracyjne Flexi Soft Designer dostępne na bazie wolnej licencji
  Wytrzymały laserowy skaner bezpieczeństwa – urządzenie o nadzwyczajnej inteligencji
  • Innowacyjna technologia skanowania safeHDDM®
  • Bardzo precyzyjne dane pomiarowe przesyłane przez interfejs sieci Ethernet
  • Zasięg pola ochronnego: do 9 m; kąt skanowania: 275°
  • Możliwość dowolnego skonfigurowania maks. 128 pól oraz do 8 pól równocześnie
  • Standardowe interfejsy komunikacyjne
  • Wtyczka systemowa z pamięcią konfiguracyjną

Mobilne roboty:
Move into new dimensions

Robotyka staje się mobilna – czy to w produkcji, w logistyce czy też w ramach serwisu. Rozwiązania oparte na czujnikach do wszystkich wariantów robotów mobilnych

Dowiedz się więcej

Logistyka produkcji staje się inteligentna

Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji

Dowiedz się więcej